Foto: Joris Telders AlgemeenNieuws

I&R-gegevens schapen en geiten gratis actualiseren

Schapen- en geitenhouders kunnen zonder extra kosten de registratie van hun dieren in het I&R systeem weer actueel maken. Dat laat RVO.nl weten.

De komende weken ontvangen alle schapen- en geitenhouders een brief met het verzoek om hun I&R-registratie te controleren. Dat melden LTO Noord en LLTB op hun website.

Vanaf zaterdag 4 november vallen de brieven in de bus, als eerste bij veehouders met meer dan 50 dieren. In de weken daarna worden de houders aangeschreven met 50 dieren of minder. Dit is de grootste groep, zo’n 28.000 veehouders. Tot slot krijgen de ondernemers die wel een UBN hebben maar geen dieren houden een brief.

Melden controle en wijzigingen

In de brieven staat hoe de veehouder de controle en eventuele wijzigingen kan doorvoeren. Ook stuurt RVO.nl voorbeelden mee. RVO.nl brengt voor meldingen schaap/geit die buiten de wettelijke termijn worden geregistreerd in de periode van 1 november 2017 tot 1 januari 2018, geen kosten in rekening. Ook de herstelmeldingen zijn gratis. Voor het doen van geboorte-, aanvoer- en importmeldingen geldt het gebruikelijke tarief. Meer informatie is beschikbaar bij RVO.nl.

Beheer
WP Admin