Foto: Fabian Brockötter AlgemeenNieuws

Ionisatielampen levert MDV-punten op

Het ionisatiesysteem met koolstofborstels (ionisatie-bulbs) is opgenomen in het nieuwe certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV, versie 10).

Indien dit ionisatiesysteem in een stal is gemonteerd volgens bepaalde voorwaarden, dan levert dit 30 punten op voor het onderdeel Fijnstof. Dit geldt voor alle diersoorten: pluimvee (inclusief kalkoenen en eenden), melkvee, vleeskalveren, vleesvee, varkens, melkgeiten en konijnen. De nieuwe versie van het certificatieschema is geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

Gelijkmatig verdeeld over volledige stal

Om de punten te krijgen, moet het systeem onder meer gelijkmatig verdeeld zijn aangebracht over de volledige oppervlakte van de stal. De installatie moet minimaal 1.150*103 ionen per seconde per vierkante meter kunnen produceren. Het aantal elementen en aantal koolstofborsteltjes per element is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de leverancier. Verder moet het totale systeem zijn aangesloten op een apart elektriciteitscircuit. En moet apparatuur voor het registreren van het aanstaan van het ionisatiessysteem (urenteller, (k)Wh-meter) aanwezig zijn.

FreshlightAgri

Het ionisatiesysteem met koolstofborstels is een door FreshlightAgri in Apeldoorn ontwikkelde en geproduceerde techniek en die het heeft verwerkt in de vorm van een lamp. Volgens de fabrikant zorgt de techniek voor een substantiële verlaging van fijnstof in stallucht.

FreshlightAgri biedt naast installatie van uitsluitend ionisatie, ook de mogelijkheid om dit te combineren met fullspectrum LED-verlichting. In dat geval worden extra MDV-punten toegekend.

Beheer
WP Admin