Foto: ANP AlgemeenNieuws

Inzet Nederland: minder directe EU-steun

De uitgaven voor directe inkomenssteun in de Europese Unie moeten naar beneden.

Dat is onderdeel van de lijn die het kabinet uitzet voor de besprekingen over de hervorming van het Europees landbouwbeleid. De Europese Commissie zal volgende week de resultaten bekendmaken van een consultatie over de hervorming van het beleid.

Inkomen verdienen op markt

Nederland zal zich in Europa inzetten om de directe inkomenssteun meer te koppelen aan maatschappelijke diensten. Het Europese landbouwbeleid moet er op gericht zijn dat agrarisch ondernemers hun inkomen op de markt verdienen en niet in de vorm van subsidies, schreef het kabinet eerder aan de Kamer.

Goedkoper en beter

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is aan modernisering toe, vindt het kabinet. Het moet goedkoper en beter. Marktoriëntatie en duurzame productie zijn kernwoorden. De effectiviteit van de uitgaven moet worden verbeterd. Dat betekent dat er geen geld moet worden uitgegeven op basis van historische rechten, maar als compensatie voor maatschappelijke diensten.

Beheer
WP Admin