Foto: Henk Riswick AkkerbouwNieuws

Inzaai suikerbieten gaat hard

Begin deze week was ruim 15% van de suikerbieten gezaaid en daar komt deze week een flink areaal bij.

Het bietenareaal wordt dit voorjaar vlot van zaad voorzien, registreert verwerker Cosun Beet Company. De grond valt een stuk beter dan vorig seizoen, toen structuurproblemen veelvuldig voorkwamen en bovendien de bietenproductie het hele seizoen achtervolgden.

Dit jaar is op veel percelen één bewerking voldoende en worden vaak in dezelfde werkgang de bieten gezaaid. Kortom: de omstandigheden zijn mooi.

Goede plantenaantallen

Begin deze week was ruim 15% gezaaid en daar komt deze week een flink areaal bij. In dit tempo zijn in Zuidwest-Nederland voor Pasen bijna alle bieten gezaaid. De vroegst gezaaide bieten van begin maart komen boven met goede plantenaantallen. Op de noordelijke en oostelijke gronden is de ondergrond is op veel plaatsen nog te nat. Hier moet ook nog veel organische mest worden uitgereden.

Beheer
WP Admin