Foto: Peter Roek RundveeVideo

Inzaai klavers en kruiden wint aan populariteit

Tom Niehof van Barenbrug Holland vertelt waarom inzaaien van klavers en kruiden populairder wordt.

Het inzaaien van klavers en kruiden heeft verschillende voordelen. Het inzaaien vergt echter wel meer aandacht dan het inzaaien van gangbaar grasland.

Beheer
WP Admin