Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Inventarisering knelpunten sanering asbestdaken

Het landelijk stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig gaat inventariseren hoeveel asbestdaken er nog zijn in de landbouw en wat de knelpunten zijn bij asbestsanering.

De partijen achter het stimuleringsprogramma, LTO, Achmea en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, maken zich zorgen over de voortgang van sanering van asbestdaken in de landbouw, gezien het verbod op asbestdaken in 2024.

Beëindigen proivinciale subsidie

Aanleiding is onder meer de beëindiging van provinciale subsidie voor het verwijderen van asbestdaken en plaatsen van zonnepanelen. Deze subsidie is in de meeste provincies stopgezet. De provinciale subsidie en de subsidie van het rijk waren vorig jaar nog voldoende om bijna alle kosten voor het saneren van een asbestdak te dekken. Nu dekt de rijkssubsidie nog maar de helft van de kosten. Ook fiscale stimuleringsmaatregelen zijn versoberd.

Lees meer over beschikbare subsidies

De enquête is landelijk en kan door alle eigenaren van gebouwen met een asbestdak in het buitengebied worden ingevuld. De uitkomsten worden gebruikt om in te spelen op kansen en richting overheid aan te geven wat de knelpunten zijn bij asbestverwijdering in het buitengebied.

Beheer
WP Admin