Partner
Foto: Interpom AkkerbouwPartner

Interpom Primeurs: klimaatcondities cruciaal voor aardappelteelt

Meer dan ooit wordt duidelijk dat de klimaatcondities een cruciale rol spelen in de land- en tuinbouwsector in het algemeen en in de aardappelteelt in het bijzonder.

De uitzonderlijke droogte en – nog meer – de dubbele hittegolf die de zomermaanden van 2018 hebben gekenmerkt, hebben een enorme invloed gehad op de aardappelopbrengsten in het belangrijkste Europese aardappelteeltgebied. De problemen uitten zich reeds bij het rooien van de vroege aardappelen. De hoop dat – net als in 2017 – een natte augustus en septembermaand nog soelaas zou brengen voor de bewaaroogst bleek snel te verdampen.

De gevolgen zijn bijzonder groot: veel – niet-beregende – percelen vertonen vaak een absoluut lage opbrengst en de knollen vallen dit jaar algemeen veel kleiner uit dan normaal. De media maakten gewag van ‘kortere frites’ en zowel de telers, de handel als de verwerking werden in een totaal onverwachte en nooit geziene situatie geduwd.

Communicatie en dialoog op Interpom Primeurs

In deze tijden zijn communicatie en dialoog uiterst belangrijk. Interpom Primeurs is een unieke plaats om tussen de verschillende schakels in de keten van gedachten te wisselen en antwoorden te zoeken op de uitdagingen van vandaag en morgen. De veranderende omstandigheden in de landbouw stimuleren ook de standhouders om talrijke (technologische) innovaties op de markt te brengen met oog op risicospreiding en het vinden van oplossingen.

Tekst gaat verder onder de video.

Stel je een wereld voor zonder aardappelen?

Met de toekomstige uitdagingen als klimaatsveranderingen, voedselveiligheid en ontwikkeling moeten we ook toch even stilstaan bij de vraag: ‘kan je je een wereld voorstellen zonder aardappelen’? Dit vormt meteen het centrale thema van deze editie van Interpom Primeurs. Deze wereldwijde campagne van het CIP in Lima Peru (International Potato Center) kent zijn kick-off op dinsdag 27 november om 10.30 uur op Interpom Primeur en heeft als doel de globale bewustwording van het belang van de aardappel voor de mensheid te versterken.

Onze aardappelketen is sterk, in goede en minder goede tijden

Uitkijken naar verloop van huidig seizoen & startschot voor nieuw seizoen

Ook al zal het in en rond de standen zeker gaan over de huidige markt en het verloop van dit seizoen, traditioneel is Interpom Primeurs vooral het moment waarop het nieuwe seizoen in gang wordt gezet. En daar wordt zeker naar uitgekeken!

Walk in-seminars: samenwerken aan een innovatieve en duurzame toekomst

Op Interpom Primeurs 2018 delen binnen- en buitenlandse sprekers via korte ‘walk in’-presentaties hun kennis over, ervaringen met en visie op thema’s rond innovatie in de aardappelketen. De aangekaarte thema’s zijn:

 • Alternatieve kiemremmers voor CIPC.
 • Naar een beredeneerde en kennisgestuurde aanpak van Alternaria Spp. in aardappelteelt.
 • Pootgoedkwaliteit.
 • Aanpak van droogte.
 • De invloed van het type olie/vet op de vetzuursamenstelling van geconsumeerde frites.
 • Brexit en de impact op de aardappelhandel. 
 • WatchitGrow, digitalisering ten voordele van de gehele aardappelsector.
 • Smart farming in de aardappelteelt: hyperspectrale beeldverwerking via een drone.
 • Import & export van Belgische aardappelproducten wereldwijd. 
 • De CRISPR-Cas-techniek.
 • Kick-off wereldwijde campagne ‘Can you imagine a world without potatoes’?
 • Van aardappel tot chuño, een smakelijk verhaal op grote hoogte, samen met Trias & Partners (in het Nederlands).

Interpom Primeurs 2018 is uw bezoek waard

Interpom Primeurs, dé indoor vakbeurs voor de hele aardappel- & groentebranche in Europa, vindt plaats van zondag 25 tot en met dinsdag 27 november 2018 in Kortrijk Xpo (België). De vakbeurs staat bekend als de grootste indoor aardappelvakbeurs ter wereld waar de volledige keten aanwezig is: van teelt tot verwerking en vermarkting.
Interpom Primeurs 2018 is al maanden voor de start van het event volledig volgeboekt met 321 exposanten. Zij presenteren een compleet en gespecialiseerd aanbod aan producten, machines en diensten. Er worden meer dan 20.000 bezoekers verwacht uit 50 landen. Het is de plaats bij uitstek om de laatste marktevoluties te volgen en antwoorden te zoeken op de uitdagingen van vandaag en morgen.

Meer info & tickets: www.interpom-primeurs.be

Beheer
WP Admin