Foto: AgriPlaza AlgemeenFoto

Intensief boeren met ruime NB-vergunning in Drenthe

In het Drentse Zeijen staat een gemengd melkvee- en vleeskuikensbedrijf te koop. Melkgeiten zijn op deze locatie ook een optie. Vraagprijs net geen € 5 miljoen.

Meer lezen over agrarisch vastgoed? Check het dossier!

De melktankcapaciteit bedraagt 11.500 liter.

Achter de ligboxenstal bevindt zich een jongveestal/kapschuur. Hier is onder meer plek voor 41 jonge kalveren.

Het tweede gedeelte van deze schuur. De achterste 3 spantvakken worden gebruikt voor opslag en machines. Overigens is het bouwblok van 1,8 hectare nog niet volledig benut.

Het vleeskuikendeel bestaat uit 3 stallen, gebouwd in 1976, 1992 en 2007. Er is capaciteit voor 100.000 dieren. Op de oudste stal en op de ligboxenstal ligt deels nog wel asbest. Het is een optie om de pluimveetak om te zetten in een melkgeitentak.

Bij het bedrijf hoort 60 hectare zandgrond. Met dit aantal hectares is de bedrijfsvoering intensief. Het huiskavel is met 33 hectare niet al te groot. Er zijn 2 veldkavels, eentje van 25 hectare en eentje van 2,3 hectare.

Er zijn 2 bedrijfswoningen. Het kleinste huis uit 1969 met onder meer 3 slaapkamers en een kantoor is tegen de kantine/ligboxenstal aangebouwd.

De tweede, vrijstaande woning van 1999 is ruimer en luxe van opzet. Hier bevindt zich ook een dubbele garage. Voor meer informatie: AgriPlaza, Tynaarlo (Dr.).

In Zeijen (Dr.) staat voor ¬ 4,95 miljoen een melkvee- en vleeskuikensbedrijf met 60 hectare land te koop. Rechten zitten niet bij de prijs in, maar kunnen overgenomen worden. Dit gaat om 34.822 pluimveerechten, 5.700 kilo stikstof en 5.273 kilo fosfaat. - Foto's: AgriPlaza

Zeijen is een melkveeregio met enkele akkerbouwers. Qua mestafzet kan dat een voordeel zijn. De NB-vergunning voor dit bedrijf is zeer ruim en geldt voor 180 melkkoeien, 87 stuks jongvee, 1 stier en 156.000 vleeskuikens. Vooral in de pluimveetak zit nog rek.

De 3+1-ligboxenstal is oorspronkelijk in 1968 gebouwd, maar is in 1981 en later opnieuw in 2001 uitgebouwd. Er is capaciteit voor 175 melkkoeien en die liggen in zwevende boxen.

Het melken gebeurt in een 2x11 van Boumatic. 109 van de 175 boxen bevinden zich voor deze melkstal.

Beheer
WP Admin