De meeste veehouders beginnen de koeien na 60 lactatiedagen weer te insemineren. Deze periode van afkalven tot eerste inseminatie noemen we de vrijwillige wachtperiode. - Foto: Herbert Wiggerman RundveeNieuws

Inseminatie na 60 dagen meest gebruikt

De eerste inseminatie van koeien vindt vaak plaats na 60 dagen na afkalven.

De meest gehanteerde vrijwillige wachtperiode onder Boerderij-lezers ligt op 60 dagen. Dat blijkt uit de resultaten van een onlangs gehouden peiling op Boederij.nl. Daarin werd gevraagd hoe lang de wachtperiode is, of veehouders deze langer of korter willen maken en wanneer het moment is wanneer zij stoppen met insemineren.

De wachtperiode is het aantal dagen tussen afkalven en de eerste inseminatie. De meeste veehouders kiezen ervoor om de koeien na 60 lactatiedagen weer te insemineren. 40 dagen en 80 dagen staan op een gedeelde tweede plek.

Lees verder onder de grafiek.

Stoppen met insemineren

Van de 217 veehouders die de poll invulden, geeft 13% aan geen vaste wachtperiode voor de hele veestapel te hebben. Zij bekijken het bijvoorbeeld per koe of hebben voor vaarzen een andere wachtperiode dan voor oudere melkkoeien.

14% van de veehouders gaf aan plannen te hebben om later te willen insemineren ten opzichte van de ingevulde wachtperiode. Ruim 80% is tevreden met de lengte van de vrijwillige wachtperiode en wil hier niks aan veranderen.

Vier op de vijf veehouders geeft aan per koe te bepalen wanneer zij stoppen met insemineren. Ze nemen bij een goede koe voor lief dat zij dan een langere lactatie maakt dan de gemiddeld aanwezige koe. 10% stopt na 200 lactatiedagen met insemineren.

Ruim de helft van de respondenten heeft niet als doel om een koe elk jaar te laten afkalven. 42% streeft dit wel na.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief vruchtbaarheid en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.
Beheer
WP Admin