Foto: Canva AlgemeenNieuws

Inschrijftermijn deelname aan NPPL verlengd

De inschrijftermijn voor deelname aan Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) 2020 is verlengd tot en met 1 november.

Eerder werd al bekend dat de Nationale Proeftuin Precisielandbouw in 2020 extra kandidaten gaat toevoegen, 8 à 10 in plaats van 6.


Meld je aan als deelnemer aan de Proeftuin Precisielandbouw in 2020

Emissies naar milieu

Met de uitbreiding wil het ministerie van LNV de transitie naar minimalisering van de emissies naar het milieu vanuit open teelten een extra impuls geven.

De NPPL-toepassingen voor volgend jaar zijn beregening op maat, sensorgestuurde gewasbescherming in fruit, monitorsystemen in gewassen, precisiezaai in optimale bodem, strokenteelten en robottoepassingen in open teelten.

In overleg met de experts van Wageningen University & Research is het mogelijk dat telers ook aan de slag gaan met de precisietoepassingen van NPPL-2018 en -2019.

Meer lezen over precisielandbouw? Ga naar het praktijkthema

Beheer
WP Admin