AkkerbouwOpinie

Inleveren kan altijd nog

De jacht op de tarwe is geopend. De vraag is of het beter is de oogst meteen bij de handel in te leveren, of hem langer vast te houden voor een betere prijs.

Al vroeg in het seizoen vragen diverse tarwehandelaren om uw tarwe. Wat doet u dit jaar? Er zijn van die gewoontes die erin slijten zonder dat er nog kritisch over wordt nagedacht. Het verkopen van tarwe is er in veel gevallen zo een. Dat is ook wel begrijpelijk. Jarenlang was de tarwemarkt erg stabiel en werd gekenmerkt door lage prijzen. Tarwe is vaak een vast onderdeel van het bouwplan en de prijs ervoor is stabiel maar laag. Onderhandelingen worden niet of weinig gevoerd. Hoe komt dat? Waarschijnlijk door onbekendheid met de mogelijkheden. Maar de tijden zijn veranderd.

Enige weken geleden is ongetwijfeld ook bij u een invulformulier op de mat gevallen met de vraag of u uw tarwe bij de coöperatie of handelaar wilt inleveren. Er zijn zelfs handelaren die u aanbieden alvast een voorschotbetaling te doen. Het klinkt aantrekkelijk, maar verstandig is het niet. Nu al geld ontvangen kan wel eens ‘duur geld’ blijken te zijn.

Een gezonde achterdocht is op zijn plaats wanneer door middel van een formuliertje actief om uw producten gevraagd wordt. Blijkbaar wil iemand uw tarwe hebben en is het normaal geworden dat u dit door middel van een invulformuliertje toezegt. Te gemakkelijk, lijkt mij.

De tarwemarkt is erg beweeglijk geworden en fluctueert sterk. Het lijkt een bulkmarkt met weinig mogelijkheden, maar in een beweeglijke markt zijn er wel degelijk mogelijkheden, ook voor u.

Allereerst maken veel telers gebruik van de pool. U weet dan zeker dat u uw tarwe verkocht krijgt, maar de prijs zal ongeveer rond het gemiddelde uitkomen. Wanneer u gebruik weet te maken van de pieken in de markt is meer mogelijk. Er zijn verschillende opties. Waarom niet eens een belronde doen langs diverse handelaren en horen wat zij bieden als daadwerkelijke prijs tijdens de oogst? Alleen al belangstelling tonen voor andere varianten en verkoopmogelijkheden zet uw handelaar op scherp.

Een andere mogelijkheid om meer aan uw tarwe te verdienen is de termijnmarkt. Wanneer de termijnmarkt hoog staat, kunt u uw prijs al vastleggen. Over zekerheid gesproken. De termijnmarkt lijkt ingewikkeld, maar er zijn voldoende partijen die u wegwijs kunnen maken in deze materie.

Iets anders, meer voor de lange termijn, is zelf opslagmogelijkheden bouwen. Met een lage rente en dreigend gevaar voor inflatie is investeren erg aantrekkelijk. Daarbovenop een beweeglijke tarwemarkt; de echte ondernemer verdient er geld aan door niet gebonden te zijn, maar op het juiste moment te verkopen.

De verwachtingen voor de tarwemarkt zijn hooggespannen. In Nederland ziet het er naar uit dat we een hoge opbrengst realiseren. Echter, in andere delen van de wereld wordt de prijs bepaald. Daar zijn de uitzichten op opbrengsten minder florissant. Een korte inventarisatie geeft aan dat er hier en daar last is van droogte. Het ziet er dus naar uit dat er muziek komt in de tarwemarkt. Pak die kans. Handel zelf, inleveren kan altijd nog.

Beheer
WP Admin