AlgemeenOpinie

Inlener aansprakelijk voor schulden agrarisch uitzendbureau

Een agrarische uitzendbureau betaald naheffingsaanslagen loon- en omzetbelasting niet. Een agrarische bv wordt als inlener aansprakelijk gesteld. Volgens de rechtbank Den Haag moet de bv € 265.844 betalen.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank Den Haag de volgende:
X bv is als inlener voor € 265.844 aansprakelijk gesteld vanwege de door vof A uitzendbureau onbetaald gebleven naheffingsaanslagen loon- en omzetbelasting over 2001 en 2002. A is vanaf 2001 werkzaam in de agrarische sector en heeft in maart 2003 haar activiteiten gestaakt. In 2001 en 2002 hebben werknemers van A werkzaamheden verricht in de onderneming van X bv. De in 2003 en 2004 opgelegde naheffingsaanslagen zijn tot stand gekomen na een onderzoek van de FIOD-ECD en omkering van de bewijslast. De hoogte van de aansprakelijkstelling is vervolgens berekend naar rato van de aan X bv toe te rekenen omzet en mede aan de hand van haar eigen administratie.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de ontvanger alle op de zaak betrekking hebbende stukken heeft overgelegd en dat de niet gespecificeerde klacht van X bv ter zake geen doel treft. Vaststaat namelijk dat X bv bij de ontvanger inzage heeft gehad in het integrale proces-verbaal met bijlagen van de FIOD-ECD. Er is niet gespecificeerd welke stukken thans zouden ontbreken en de gedingstukken bevatten hiertoe ook geen aanwijzingen. Het anoniementarief is voorts terecht niet gematigd. X bv heeft namelijk nagelaten administratie te overleggen met daarin de naw-gegevens, geboortedata, bsn/sofi-nummers van de werknemers, alsmede specificaties van de door hen gewerkte uren en kopieën van de id-bewijzen. Het beroep van X bv is voor het overige ook ongegrond.

Beheer
WP Admin