Foto: Roel Dijkstra RundveeNieuws

Inkomens gangbaar en biologisch vergelijkbaar

De grotere biologische melkveebedrijven (119 melkkoeien) hebben over de periode 2017-‘19 een vergelijkbaar inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid als de grotere gangbare melkveebedrijven (143).

De kleinere biologische bedrijven (51) hebben een lager inkomen dan hun gangbare collega’s (60), maar het verschil is niet significant. Dat meldt Wageningen Economic Research op basis van en analyse van cijfers uit het Bedrijveninformatienetwerk.

De biologische melkprijs lag in de periode 2017-‘19 alle jaren rond de € 50 per 100 kilo. De gangbare melkprijs lag in dezelfde periode tussen de bijna € 38 en ruim € 40 per 100 kilo. Het inkomen op grotere gangbare melkveebedrijven lag daarbij op een vergelijkbaar niveau als dat van grotere biologische bedrijven. Dit was in de jaren daarvoor niet het geval. In 2015 en 2016 was sprake van een lage gangbare melkprijs. Daardoor lag het inkomen destijds de helft tot bijna driekwart lager dan op de biologische bedrijven.

Reacties

  1. Volgens mij zijn de eerste jaren biologisch boeren het makkelijkst. Je profiteert nog enkele jaren van de noodzakelijke mineralen in de grond en in het vee. Ben je tien jaar biologisch dan moet je die mineralen kopen en daardoor gaat de winst dalen. Dus de eerste jaren méér winst dan gangbaar en later minder.

  2. Onze politici zullen na het lezen van dit artikel de conclusie trekken; “Bioilogisch produceren is goed voor boer, burger en natuur De vraag is echter; “Blijft de prijs voor biologische melk op het huidig eniveau als alle veehouders moeten overgaan op biologische productie”. De vraag is “Kunnen en willen de niet biologische consumenten deze meer prijs betalen of blijven zij -gewone- melk kopen van elders tegen een lagere prijs?”

Beheer
WP Admin