Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

Inkomen akkerbouwer dreigt te verschrompelen

Het inkomen van de akkerbouwer dreigt door de voorgenomen beleidsveranderingen te verschrompelen van jaarlijks € 46.333 naar € 6.493. Dat heeft kennisplatform BO Akkerbouw berekend op basis van een gemiddeld bedrijf van 75 hectare.

De inkomensderving komt door de geplande bufferstroken, verplichte rustgewassen en minder GLB-premie. Hiernaast hebben ook de hogere energieprijzen en stijgende werkgeverslasten negatieve impact op de akkerbouwsector.

Voor wat de beleidseffecten betreft wordt een aanzienlijke daling van inkomsten verwacht van de conceptbeschikking derogatie, die de minister van landbouw eind september bekendmaakte. Berekeningen wijzen uit dat het instellen van bufferstroken van drie meter een opbrengstderving tot € 16.500 per jaar kan betekenen, uitgaande van maximaal 4% verlies aan productieareaal. De precieze effecten zijn afhankelijk van regio, bouwplan en bedrijfsomvang.

Ruimer bouwplan

Dan is er de bouwplanverruiming, een gevolg van de verplichting van 1-op-4 rustgewassen in regio’s met zand- en lössgronden. Dit is onderdeel van het zevende actieprogramma nitraatrichtlijn. De opbrengstderving bij deze ruimere rotatie kan voor individuele akkerbouwers oplopen tot € 18.750 per jaar. Ook dit is afhankelijk van regio, bouwplan en bedrijfsomvang. Voor de getroffen telers is dit de grootste hap uit het jaarinkomen.

Dit beleid heeft bovendien forse economische gevolgen voor verwerkende bedrijven, voegt BO Akkerbouw toe.

Invulling GLB

Het derde beleidsvoornemen dat gevolgen heeft voor het inkomen van akkerbouwers is de invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) per 1 januari 2023. De nieuwe eco-regeling leidt naar verwachting tot een vermindering van de GLB-premie van gemiddeld € 4.590 per akkerbouwbedrijf. Het niveau brons lijkt het maximaal haalbare voor akkerbouwbedrijven. Zilver of goud is door een gebrek aan beschikbare maatregelen nauwelijks te realiseren.

De brancheorganisatie merkt ook nog op dat de implementatie van Europese beleidskaders en nationale crisismaatregelen verschilt
per lidstaat. Hierdoor staat het gelijke speelveld in Europa verder onder druk.

Reacties

 1. Sloten en beken in Frankrijk 5 meter buffer, dat is daar geen enkel probleem want er zijn daar geen sloten en beken in vergelijking met hier in Nederland

 2. het nieuwe beleid in nog niet eens vastgesteld. Schandalig. We zijn nu aan het zaaien en weten niet of er nu 2 dan wel 3 meter bufferstrook moet komen. Navraag geeft geen hard antwoord! Dus zaaien met de normale teeltvrije zone. Straks is dus het 1e verlies aan zaaizaad al gemaakt.
  Daarnaast Armer: mest gratis is inmiddels al lang verleden tijd!

  1. Hier in frankrijk hebben we al zeker 10 jaar bufferstroken van minimaal 5 meter naast sloten/beken. Nederland loopt dus jaren achter. Bij al dat water én de hoge grondprijs begrijpt iedereen dat dat problemen geeft. Nederland moet in europa niet altijd gedwee zijn handtekening zetten. Nu kun je niet meer terug en zul je aan die bufferstroken moeten. Ben blij dat het geen 5 meter is.

 3. Dan zullen die akkerbouwers geen 80.000 euro per ha neertellen voor uitbreiding. Zonder gekheid: Het zal allemaal wel meevallen. Een akkerbouwer met 75 ha maakt jaarlijks een omzet van 300.000 euro?? En heeft 30.000 euro premie. Als die premie door de helft gaat en de opbrengstprijzen stijgen 5% door minder aanbod dan heeft ie nog steeds hetzelfde inkomen. Graanprijs is de spil van de akkerbouwprijzen en die is nu skyhigh. Zolang de veeboeren de mest gratis aan de akkerbouwers geven is er nog niks aan de hand.

  1. Je bent waarschijnlijk geen akkerbouwer en je hebt het verhaal maar half gelezen. Het gaat iets alleen om GLB gelden

  2. Ik zeg niet dat de premie niet daalt maar alleen dat als de premie daalt het inkomen niet hoeft te dalen. Het premiebedrag is maar 10% van de jaarlijkse omzet in mijn voorbeeld. Die 10% daling kan best opgevangen worden door hogere prijzen in de toekomst. Dat weet niemand en ook BO akkerbouw niet.

Beheer
WP Admin