De focus bij bestrijding van infecties met S. uberis moet vooral liggen op de hygiëne van de omgeving van de koe. - Foto: Hans Prinsen RundveeNieuws

Infectie met S. uberis vraagt strak plan

Hoge infectiedruk en matige weerstand spelen omgevingskiem Streptococcus uberis in de kaart.

Op bedrijven met meer dan 15% ernstige mastitisgevallen is dat het vaak het gevolg van de combinatie hoge infectiedruk, een matige weerstand en vaak voorkomen van gram-negatieve bacteriën. Dat stelt farmaciebedrijf Hipra in een kennisartikel.

Hipra ziet een toename van de omgevingsgebonden kiem Streptococcus uberis. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd.

Plan van aanpak

mdat een infectie met S. uberis tot ernstige uierontstekingen en een snel oplopend tankcelgetal kan leiden is een gedegen plan van aanpak nodig, zo adviseert de farmaceut.

Naast een gedegen celgetal analyse moeten ook de klinische mastitisgevallen en immuunstatus van de koppel in kaart worden gebracht.

Eerst moet het aantal klinische mastitisgevallen op het bedrijf bepaald worden, waarbij een afwijkend kwartier gezien wordt als een mastitisgeval. Bij meer dan 2% per 100 koeien per jaar is de infectiedruk hoog, en of de weerstand van de koeien laag. Bacteriologisch onderzoek werpt licht op de verwekker(s.) Bij klinische mastitis veroorzaakt door S. uberis is de droogstand vaak een risico voor infectie.

Herhalingsgevallen

Het aantal ernstige mastitisgevallen mag niet meer zijn dan 15%. Let ook op het percentage herhalingsgevallen, want uberis staat bekend om hardnekkigheid en terugkeren van het probleem. Meer dan 20% herhalingsgevallen kan wijzen op aanwezigheid van S. uberis.

De immuunstatus van een koppel kan in het geding zijn als het percentage klinische mastitis hoger is dan 2% per maand; er meer dan 10% nieuwe gevallen klinische mastitis zijn en als er meer dan 20% van de klinische gevallen overgaan op subklinisch.

Infectiedruk verlagen

Hipra adviseert om, in overleg met de dierenarts, infectiedruk te verlagen en/of de immuniteit van de koeien te verbeteren, gebaseerd op de bevindingen. Als S. uberis het probleem is, ligt de focus, naast het optimaliseren van de immuunstatus van de koppel, vooral op verminderen van infectie vanuit de omgeving en een goede uierhygiëne voor melken.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief uiergezondheid en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.
Beheer
WP Admin