Foto: ANP AlgemeenNieuws

In drie jaar € 23 miljoen aan mestboetes

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben in de jaren 2014, 2015 en 2016 in totaal voor € 22.636.983 aan boetes opgelegd voor overtredingen van de Meststoffenwet.

Dat blijkt uit een overzicht dat minister Henk Kamp aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, naar aanleiding van schriftelijke vragen van de SGP.

In totaal werden in die drie jaren 2.771 beschikkingen (in totaal 6.758 boetes) opgelegd aan bedrijven en personen op de mestmarkt. Bij het opleggen van boetes wordt gekeken hoe ernstig de overtreding is en met welke bijzondere omstandigheden de ondernemer mogelijk te maken had.

1.025 beschikkingen met betrekking tot overtreding gebruiksnormen

In de onderzochte periode stuurden NVWA en RVO.nl 1.025 beschikkingen die betrekking hadden op overtreding van de gebruiksnormen, 604 hadden betrekking op het vervoersbewijs dierlijke meststoffen en 599 op het niet nakomen van administratieve verplichtingen.

Er werden in de periode van 2014 tot 2016 32 beschikkingen opgelegd die een totaal aan boetebedragen bevatten van meer dan € 100.000. Het merendeel van de beschikkingen (1.873) betreft een boetebedrag onder de € 2.000.

Beheer
WP Admin