Foto: Mark Pasveer BoerenlevenAchtergrond

‘Ik raak niet uitgepraat over de bodem’

Het ging allemaal niet vanzelf maar na jaren geduld en inspanning, is er nu resultaat. Daar is Piet heel trots op.

“Het was niet vanzelfsprekend dat ik boer zou worden. Maar als ik nu, na 10 jaar hard werken, de balans opmaak, ben ik blij en trots dat ik een boer ben. Binnen de agrarische sector leeft zoveel passie! Van de dorpelingen weet ik vaak niet eens wat ze doen, van een boer hoor je dat meteen. Ze kunnen eindeloos over hun vak lullen. Laatst sprak ik met een pluimveehouder. Zelf heb ik niks met kippen, maar deze man duidelijk wel. Ik herkende onmiddellijk zijn enthousiasme en drive. Tegenwoordig worden boeren vooral weggezet als mensen die alleen met geld bezig zijn, maar daar merk ik niets van. Volgens mij zijn boeren vooral bezig met hun vak.”


Lees verder onder de foto.

Piet Sipma (46) is biologisch-dynamisch akkerbouwer op 60 hectare grond. Hij woont met zijn vrouw Rika en hun 3 kinderen in Engwierum, een dorpje op de klei in het noordoosten van Friesland. - Foto: Mark Pasveer

Piet Sipma (46) is biologisch-dynamisch akkerbouwer op 60 hectare grond. Hij woont met zijn vrouw Rika en hun 3 kinderen in Engwierum, een dorpje op de klei in het noordoosten van Friesland. – Foto: Mark Pasveer

Bodemanalyse

“Binnen mijn vak is voor mij de bodem het belangrijkst. Dat ligt misschien voor de hand bij een akkerbouwer, maar de bodem heeft mijn hart. Ik raak er niet over uitgepraat. En dan heb ik het niet eens alleen over de feiten. Want wat zegt een bodemanalyse nou helemaal over het wezen van de grond? Ik vergelijk bodemproeven wel eens met bloedmonsters. Stel je analyseert het bloed van mijn vrouw Rika. Kun je haar werkelijk leren kennen door alleen naar de resultaten van zo’n test te kijken? Natuurlijk niet: ze is zoveel meer!”

Trots op de uitstekende kwaliteit aardappelen

Gebrek aan organische stof

“Mijn vader sprak 10 jaar geleden zijn zorg uit over de grondgesteldheid binnen ons bedrijf. Volgens hem konden we over een paar jaar de tent wel sluiten, zo hard holde de die achteruit. Aan mij de schone taak om dit probleem op te lossen. Ik ben toen biologisch geworden en heb het gebrek aan organische stof en het intensieve teeltplan aangepakt. Dat was lastig, maar we hebben inmiddels een stijgende lijn te pakken.

Van huis uit zijn we aardappelboeren. Als je aardappels zonder gewasbeschermingsmiddelen wilt verbouwen, moet je inzetten op het voorkomen van ziektes. Dus optimale omstandigheden creëren voor je gewas. Dat kost tijd. Maar onze inspanning en geduld begint zich nu uit te betalen. Dit jaar hadden we een mooie opbrengst en een uitstekende kwaliteit biologische aardappelen. En ja, daar ben ik heel trots op!”

Lees meer verhalen van boeren en stedelingen over ‘trots & waardering’

Beheer
WP Admin