<em>Foto: Jan Willem Schouten</em> AlgemeenAchtergrond

‘Iedere boer geconfronteerd met criminaliteit’

In toenemende mate maken criminelen het platteland onveilig. Diesel- en tractordiefstallen zijn schering en inslag. Daarnaast worden boeren steeds vaker geconfronteerd met de teelt/productie van verdovende middelen. Om dit een halt toe te roepen slaan in Limburg politie, gemeenten en de LLTB de handen in elkaar.

“Elke agrarisch ondernemer vanavond hier aanwezig is al één of meerdere malen geconfronteerd met criminaliteit”, weet Giel van Herten, voorzitter van de LLTB afdeling De Winning. Hij spreekt op een avond van de LLTB die haar achterban wil informeren over hoe het bedrijf beter te beschermen tegen de oprukkende criminaliteit op het platteland. Drie Midden-Limburgse afdelingen organiseerden daarvoor vorige week een veiligheidsavond in Baexem.

Leeggeroofde tanks

Van Herten is zelf ‘ervaringsdeskundige’. Van zijn fruitteeltbedrijf werden al twee tractoren ontvreemd. En dat dit geen uitzondering is, onderstreept LLTB-voorzitter Léon Faassen. Van zijn boomkwekerij werden de afgelopen jaren al drie tractoren ontvreemd. Van Herten: “Het is schering en inslag. Vroeger liet ik tijdens de pluk de tractoren in de boomgaard staan. Nu gaan ze elke avond mee naar huis, anders doe ik geen oog meer dicht.”

Een ander geliefd object zijn de dieseltanks van de beregeningsinstallaties. Vooral sinds de motoren met witte diesel moeten worden gestookt, staan boeren ’s morgen regelmatig bij een leeggeroofde tank. Veel verzekeringen dekken deze schade niet, omdat het voor de agrariër lastig is aan te tonen hoeveel diesel in de tank zat.

Beveiligingspilot

Om deze diefstallen een halt toe te roepen startte de LLTB afgelopen zomer een beveiligingspilot van beregeningsinstallaties. Een vijftiental installaties werden iedere nacht twee keer door een beveiligingsbedrijf gecontroleerd. Het aantal dieseldiefstallen van deze installaties daalde tot nul.

Burgemeester Arno Verhoeven van de gemeente Leudal roept de boeren op om extra alert te zijn op vreemde bewegingen in het buitengebied. Verhoeven: “Houd niet alleen oren en ogen maar ook neuzen steeds open. Wees ook bedacht op plotselinge activiteiten in leegstaande schuren/stallen. Verhuur een leegstaande schuur alleen na het opstellen van een degelijke huurovereenkomsten en stel de identiteit van de huurder vast, anders ben je zelf aansprakelijk.”

Volgens Ivo Kwantes van Politie Limburg moet de meldingsbereidheid uit het buitengebied worden verhoogd. Hij roept de agrariërs op om met de politie samen te werken. Kwantes: “Alleen kunnen we het niet aan. Wij hebben jullie nodig.”

Anoniem melden

Om te voorkomen dat de naam in een dossier opduikt kunnen meldingen gedaan worden via ‘Meld misdaad anoniem’ (0800-7000). Volgens Kwantes vormen dumpingen van drugsafval een toenemend probleem. Hij onderstreept dat de grondeigenaar formeel verantwoordelijk is voor het opruimen van het gedumpte afval op zijn perceel. Een opruimingsactie kost gemiddeld circa 20.000 euro.

Klik op de nummers in onderstaande afbeelding voor adviezen over het beveiligen van een boerderij. Lees meer op boerderij.nl/diefstal.