De prognoseprijs die HZPC voor de oogst van 2022 eerder bekendmaakte is € 36,20 per 100 kilo pootgoed. - Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

Royal HZPC rekent op omzetgroei van 11%

Royal HZPC Group gaat voor het huidige boekjaar, dat op 30 juni eindigt, uit van een omzetgroei van 11% met een brutomarge van € 66,5 miljoen. Daarmee houdt het pootgoedbedrijf vast aan eerdere verwachtingen.

Vorig boekjaar kwam de omzet uit op € 352 miljoen bij een brutomarge van € 63,9 miljoen. HZPC geeft aan dat de internationale transportkosten dit boekjaar opvallend hoog waren. Dat is een belangrijke reden voor de stijging van de omzet. De onderneming verwacht dat de transportkosten komend jaar dalen.

De totale tonnen product – verhandelde pootaardappelen en licentieteelt – nemen duidelijk toe ten opzichte van vorig jaar. Maar het volume verhandelde pootaardappelen stijgt naar verwachting gering. Deze handel vindt voornamelijk in en vanuit Europa plaats.

Het resultaat groeit vooral dankzij gebieden buiten Europa, daar waar de licentieteelt plaatsvindt. Het gaat hier volgens CEO Gerard Backx voornamelijk om Azië en Amerika, zo licht hij toe. HZPC verwacht dat haar licentienemers 17% meer volume HZPC-rassen verhandelen dan een jaar eerder. Het totale volume verhandelde pootgoed komt hiermee volgens de CEO op zo’n 960.000 ton.

Verwachte nettowinst € 7 miljoen

Royal HZPC verwacht een bedrijfsresultaat (Ebitda) van rond de € 14,2 miljoen. Dat is ongeveer een miljoen meer ten opzichte van een jaar eerder. Het nettoresultaat komt naar verwachting, net als vorig jaar, net boven de € 7 miljoen uit. Hierin zijn echter de kosten van het Connecting Growers programma nog niet in verwerkt. Dat is het initiatief van HZPC om de certificaten van aandelen over te hevelen van oud-aardappeltelers naar actieve telers. HZPC koopt binnen dit programma jaarlijks voor € 1,5 miljoen aan certificaten van niet-actieve telers binnen de EU. Vervolgens worden deze certificaten weer verdeeld op basis van het areaal pootaardappelen van telers voor HZPC.

Backx verwacht voor de oogst in 2023 dat het totale areaal gecertificeerde pootaardappelen, sectorbreed, in Europa daalt. Dit omdat meer telers kiezen voor de teelt van consumptieaardappelen voor de fritesindustrie. Of deze ontwikkeling effect heeft op de resultaten van de HZPC-Group in boekjaar 2023-2024, durft Backx niet te voorspellen. Wat volgens hem niet helpt is dat het poten dit seizoen als gevolg van de weersomstandigheden flink is verlaat, desalniettemin is het nog te vroeg voor een harde voorspelling.

De prognoseprijs die HZPC voor de oogst van 2022 eerder bekendmaakte is € 36,20 per 100 kilo pootgoed. Dat is 10% meer dan vorig jaar. De definitieve uitbetalingsprijs volgt eind juni.

Overname in Schotland

Naast genoemde cijfers maakte Royal HZPC ook bekend dat het de Schotse producent van miniknollen TLC Potatoes overneemt. Met de overname verstevigt HZPC UK haar positie op de markt. De dochteronderneming van de HZPC Group werkte al jarenlang samen met TLC Potatoes. De overname heeft geen invloed op de winstverwachting voor boekjaar 2022-2023.

Beheer
WP Admin