De winststijging van HZPC wordt ook veroorzaakt doordat de vermarkting van pootaardappelen een stuk beter liep dan in 2020-'21. Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

HZPC boekt hogere omzet en meer winst

Aardappelbedrijf HZPC heeft in het afgelopen boekjaar 2021-’22 een hogere omzet gerealiseerd met een beter financieel resultaat dan in het voorgaande boekjaar.

CEO Gerard Backx vindt dat de resultaten weer op het gewenste niveau zijn. “Dat we in 2021-’22 de winst weer in lijn hebben gebracht met onze ambities, stemt voorzichtig positief over de resultaten voor de komende jaren.”

Connecting Growers Programma

HZPC boekte in 2021-’22 een netto-omzet van € 350 miljoen. Dat is een stijging van 12% ten opzichte van de omzet van € 312 miljoen in het voorgaande boekjaar. Het financieel resultaat bedroeg in het afgelopen boekjaar € 7 miljoen. In het voorgaande boekjaar hield HZPC € 1,4 miljoen over. Het resultaat van beide boekjaren is exclusief de kosten van het Connecting Growers Programma. Dat is het initiatief van HZPC om de certificaten van aandelen over te hevelen van oud-aardappeltelers naar actieve telers. Oud-telers die geen aardappelen meer leveren aan HZPC, kunnen hun certificaten van aandelen verkopen aan HZPC. Die worden dan aan actieve aardappeltelers geschonken. Het concern trekt hier jaarlijks € 1,5 miljoen voor uit. Aan het einde van vorig boekjaar was nog ongeveer de helft van de certificaten in handen van oud-telers. In 2021 kocht HZPC voor € 1,35 miljoen aan certificaten van oud-telers en schonk die aan actieve telers die meedoen aan het programma.

HZPC gaat € 4,7 miljoen besteden aan dividend op de certificaten. Dat is € 6 per certificaat, tegenover € 1 dividend over het voorgaande boekjaar.

Reorganisatie HZPC

Boekjaar 2020-’21 was lastig voor HZPC vanwege de coronacrisis en de nasleep van de moeilijke economische situatie in Libanon. Daardoor moest HZPC een reorganisatie doorvoeren. Het bedrijf kon zo de kostenstijging in het afgelopen boekjaar beperkt houden. De winststijging wordt ook veroorzaakt doordat de vermarkting van pootaardappelen een stuk beter liep dan in 2020-’21. De afzet werd wel negatief beïnvloed door de oorlog in Oekraïne die eind februari begon. In andere jaren kon HZPC daarna nog een paar procent pootaardappelen verkopen. Door de oorlog viel die afzet nagenoeg weg. De oorlog zorgde voor onzekerheid bij telers van consumptieaardappelen. En de graanprijzen stegen, waardoor die teelt aantrekkelijker werd voor akkerbouwers. Dat drukte enigszins op het resultaat van HZPC.

Flinke groei in landen buiten Europa

De wereld is onvoorspelbaarder geworden, zegt CEO Gerard Backx. “We hebben te maken met hoge inflatie en energiekosten, waardoor telers en aardappelverwerkers andere keuzes maken dan we gewend zijn. De oorlog in Oekraïne is nog niet gestopt. Het effect daarvan op de aardappelmarkt laat zich moeilijk voorspellen. Toch weten we ons in onzekere tijden goed staande te houden. Daarom ben ik voorzichtig positief over het lopende boekjaar met een hogere omzet en een vergelijkbaar winstniveau. We voorzien een flinke groei in landen buiten Europa, zoals India, China, Afrika en Amerika.”

Reacties

  1. Welke keuzes zou de politiek dan moeten maken? De energieprijzen zakken straks weer, de loonstijging vult dat gat op, huizenmarkt straks even op z’n gat, markten normaliseren en consumentenbesteding komt weer op pijl, begrotingoverheid raakt weer op pijl en deel van de schulden opgelost in inflatie. Het is een hobbelige weg, maar degelijk eindstation.

  2. (Te)veel winst maken is risicovol tegenwoordig. In frankrijk heeft total ook teveel winst gemaakt en liggen de raffinaderijen stil door stakingen. Het personeel wil 10% meer loon en dat is begrijpelijk bij de huidige inflatie. Als de tijden weer worden zoals ze waren blijft total met die loonsverhoging zitten en moeten ze extra marge op de brandstofprijzen nemen. De inflatiespiraal. Ook gaat hier de broodprijs met 24% omhoog. En die gaat nooit meer naar beneden. Na de corona maakt de politiek weer verkeerde keuzes.

Beheer
WP Admin