Een melkveebedrijf in de plaats Baoding in de Chinese provincie Hebei. Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

Huishan onderzoekt schuldsanering

China Huishan Dairy roept hulp in van buitenaf.

Huishan-baas Yang Kai heeft een Chinees adviesbedrijf ingeschakeld om te bezien of een herstructurering van de schulden mogelijk is. Het gaat om bedrijf Shenzhen Fuhai Yintao Asset Management.

Productie draait nog

Bedrijf China Huishan Dairy, zuivelonderneming en jointventurepartner van FrieslandCampina, draait nog steeds, al zijn de tegoeden bevroren en is de aandelenhandel sinds 24 maart stilgelegd. In maart stegen de verkopen juist nog sterk, zo meldt het. In april daarentegen vielen de verkopen met ruim 40% terug.

Vele juridische procedures

Huishan is ook al in gebreke gesteld vanwege het niet tijdig voldoen aan de aflossingsverplichtingen. De onderneming verkeert ook juridisch gezien in lastig vaarwater. Het is verwikkeld in 17 verschillende juridische procedures. Die zijn alle te herleiden tot de financiële problemen waarin het bedrijf verkeert. De gezamenlijke hoogte van de claims bedraagt omgerekend ruim € 55 miljoen. De totale uitstaande schuld bedraagt omgerekend zo’n € 3,6 miljard.

Beheer
WP Admin