De zomer is altijd een moment waarop de celgetallen oplopen. - Foto: Van Assendelft Fotografie RundveeColumn

‘Hou de focus op de uiergezondheid’

Ondanks hoger celgetal toch verbetering.

Ik werd positief verrast door de cijfers die Qlip mij deelde op gebied van ontwikkeling van het celgetal. Normaal worden de kwaliteitseigenschappen van boerderijmelkmonsters, geanalyseerd door Qlip, alleen aan het begin van het nieuwe jaar gedeeld. Tussentijds worden daar geen cijfers over gedeeld. Toch was daar dit jaar wel aanleiding toe. Qlip kondigde namelijk in de herfst van vorig jaar aan dat een nieuwe internationale standaard toegepast zou worden bij de bepaling van het celgetal in boerderijmelkmonsters. Dat zou leiden tot een verwachte verhoging van het celgetal, bij een gelijkblijvend management en uiergezondheidsstatus van de koeien, van circa 12 procent.

Omdat Qlip en NZO ook wel het belang zien dat veehouders op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het celgetal hebben zij er voor gekozen om dit jaar, in elk geval voor het eerste kwartaal, een uitzondering te maken in het tussentijds delen van de kwaliteitsontwikkeling op vlak van het celgetal.

Celgetal steeg minder hard dan gedacht

En de cijfers pakken best gunstig uit. Het celgetal is over het eerste kwartaal, 2022 vergeleken met het eerste kwartaal 2021, maar 6% gestegen in plaats van de verwachte 12%. Geometrisch is de stijging zelfs maar 2,3% en er zijn nauwelijks meer overschrijdingen van de gevreesde grens van 400.000 cellen. Dat mag best een prestatie van de sector worden genoemd. Want men heeft blijkbaar, samen met de dierenartsen en andere deskundigen, nog eens kritisch gekeken naar de mogelijkheden die er liggen om de uiergezondheid naar een hoger plan te tillen. Blijkbaar is de verscherpte aandacht al voldoende om de uiergezondheid op een hoger plan te brengen.

Nu wordt het een zaak van vasthouden, want de kritische maanden komen nog. De zomer is altijd een moment waarop de celgetallen oplopen. Hoge temperaturen in combinatie met hoge luchtvochtigheid zijn slechte omstandigheden die invloed hebben op de weerstand van de koeien, terwijl vooral de omgevingskiemen zoals klebsiella en E-coli er welig op tieren. Focus daarom op verminderen van die omstandigheden door koeling aan te brengen en ventilatie te optimaliseren. Daar is na de warme zomers van 2018, 2019 en 2020 ook al fors op geïnvesteerd. Ik kom bijna nooit meer in stallen waar geen ventilatoren hangen die de luchtbeweging mechanisch ondersteunen. Een goede zaak. Hou dat vast en hou de focus op de uiergezondheid.

Meer artikelen over uiergezondheid lezen? Bekijk de themapagina hier.
Beheer
WP Admin