Foto: Henk Riswick BoerenlevenColumn

‘Hopelijk komt het besef dat landbouw in Nederland keihard nodig is’

Boeren is de afgelopen jaren het leven zuur gemaakt. Door de oorlog komt hopelijk het besef dat de landbouw juist heel belangrijk is.

Wat velen niet hadden verwacht, is dan toch gebeurd. Op het moment dat ik dit schrijf is het dertien dagen geleden dat Oekraïne – een soeverein land – is binnengevallen door een dictator die lijdt aan grootheidswaanzin.

Deze situatie drukt ons met de neus op een aantal harde feiten zoals bijvoorbeeld vrijheid, veiligheid en de beschikbaarheid van voedsel. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we in vrijheid leven, dat we veilig zijn en dat er voldoende voedsel voorhanden is. Maar schijn bedriegt. Het wordt tijd dat we uit onze naïeve dromen wakker worden.

Behoefte aan gezond voedsel

In tijden van crisis wordt dus glashelder wat prioriteit heeft. De Nederlandse landbouw zal en kan een belangrijke rol vervullen in een van die prioriteiten, namelijk het voorzien in de behoefte aan voldoende goed en gezond voedsel. Deze crisis zet onder andere de discussie op scherp waar ons voedsel vandaan komt en – uiteraard – op welke wijze dit geproduceerd wordt.

Hoe afhankelijk zijn we van het buitenland als het gaat om onze voedselvoorziening? Welke gevolgen heeft die afhankelijkheid en verstoringen in de logistiek voor onze maatschappij, de sector en jou als ondernemer?

Het areaal landbouwgrond in Nederland neemt in rap tempo af. Boeren worden klemgezet en bedolven onder frustrerende regelgeving ten bate van woningbouw, natuurdoelen, industrie en verkeer. Door een slecht onderbouwd en deels gecreëerd stikstofprobleem vindt men legitimiteit om boeren het leven zuur te maken en in allerlei bochten te dwingen.

Landbouw stimuleren en ondersteunen

Tot het noodlot toeslaat. Dan komt hopelijk het besef. Het besef dat we de landbouw keihard nodig hebben om alle monden in dit land te kunnen voeden. Dat we de landbouw en onze boeren niet moeten beperken, maar juist moeten stimuleren en van harte moeten steunen. Want wat doe je als je je kind of familie niet meer kunt voeden? Waar blijven we dan met mooie idealen en vergezichten?

Moeten we dan alles ten aanzien van milieu en dierenwelzijn maar loslaten? Natuurlijk niet. Want als de Nederlandse boeren en tuinders één ding hebben bewezen is dat ze in staat zijn om op een verantwoorde en veilige wijze kwalitatief hoogwaardig voedsel te produceren. Daarom: overheid, maatschappij maar ook ondernemer, let op uw zaak!

‘Bestrijd onrecht’

De oorlog in Oekraïne brengt nog meer aan het licht. Bijvoorbeeld dat we het in Nederland zo slecht nog niet hebben. Bijvoorbeeld dat we geweld, genocide, moord, onderdrukking en oorlog nooit maar dan ook nooit als normaal mogen beschouwen en er alles aan moeten doen om dit te stoppen en de schuldigen ter verantwoording te roepen.

Ondertussen lijden miljoenen mensen. Laten we er alles aan doen om hen die dit nu nodig hebben te helpen en te ondersteunen. Bestrijd onrecht en ongerechtigheid met alles wat in je is. Laat vrede en recht zegevieren!

Reacties

  1. t Zal zo zijn als diegene die wo2 mee gemaakt hebben zeggen: ze moeten eerst weer honger krijgen voordat ze het werk van de boer waarderen/ begrijpen.

  2. Als het laatste schiettuig stopt is iedereen het weer vergeten en gaat over tot de orde van de dag………….

  3. Volgens mij leren ze het nooit . Nu worden we gewaarschuwd door de dreigende te korten en nog wordt er door de geiten wollensokken verder gegaan met het hele Ot en Sien verhaal . Denk dat ze pas tot inkeer komen als te laat is . Want als dit langer gaat duren blijft het niet alleen in deze twee landen . Maar verschuift de vraag naar andere landen . En zullen de mensen in deze landen onze prijzen die wij willen betalen niet kunnen betalen . En dan breek daar weer onrust uit . De beste medicijn zou een keer lege winkel schappen zijn .

  4. De journalistiek zou natuurlijk een belangrijke rol kunnen spelen door niet altijd meer het partij programma van Groen Links centraal te laten staan in de verslaggeving en de rol van de boeren eens wat postitiever te benaderen. Kijk alleen eens hoe FDF telkens maar weer door Boerderij besproken wordt.

  5. Dik, top dat je het noemt. Iedereen moet het weten. Weg met die Natura-2… gebiedjes; omploegen en in gebruik nemen voor voedselproductie. Markerwaard leeg pompen en tarwe zaaien.
    Weg met die groen-linkse-milieu-maffia. Zegt het voort ….

Beheer
WP Admin