Premium
Uit de cijfers van Flynth komt naar voren dat melkveehouders met een beweidingstijd van 120 tot 201 dagen de hoogste saldo s realiseren. Zowel korter als langer beweiden geeft een druk op het saldo. RundveeNieuws

Hoogste saldo bij 120 tot 210 dagen beweiden