Foto: Penn Communicatie AlgemeenNieuws

Hoog antibioticagebruik in konijnensector

Met een gemiddelde dierdagdosering van bijna 41 is het antibioticagebruik in de konijnenhouderij hoog te noemen.

Het antibioticagebruik bij konijnen gehouden voor de voedselproductie is in 2016 voor het eerst gemonitord door de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa). In 2011 en 2012 is het gebruik door het LEI gemonitord onder bedrijven die zich vrijwillig hadden aangemeld. Toen werden zeer hoge gebruiksniveaus geregistreerd van respectievelijk 165 en 138 dierdagdoseringen per dierjaar (DD/DJ) met uitschieters naar de 300 DD/DJ.

Met de konijnensector is al enige jaren overleg over monitoring van gebruik van antibiotica. Dat heeft dit jaar voor het eerst tot rapportage door de SDa geleid. Komende periode wil de SDa in gesprek met de konijnensector, om eind 2017 te komen tot de eerste benchmarkwaarden.

Beheer
WP Admin