AkkerbouwOpinie

Hogere saldo’s geven financiële ruimte

De saldo’s van teeltjaar 2015 geven reden tot opgewektheid. Gezien de veranderde houding van banken is er reden kritisch naar liquiditeit te kijken.

Twee weken geleden kwam Boerderij met het jaarlijkse Oogstnummer. Altijd zeer interessant om te lezen hoe het jaar is geweest en zeker om de ontwikkelingen van de saldo’s over de jaren heen te vergelijken.

Gemiddelde saldo 2015 fors hoger

Opvallend grote verschillen zijn er tussen de gemiddelde saldo’s van afgelopen jaren. Het beeld dat werd weergegeven was dat het gemiddelde saldo in 2015 neerkomt op € 2.800; over 2014 was dat € 1.900. Een fors verschil, wat ook op de bankstand zichtbaar zal zijn.

Verbetering stemming

Het jaar is nog wel niet afgelopen, de oogst is nog niet binnen en afgeleverd, maar de getallen geven wel een indicatie over de resultaten en verwachtingen. Het gemiddelde saldo over 2015 geeft perspectief en zal de stemming in de sector ook verbeteren. Het geeft ook nog een andere mogelijkheid.

Grote aanslag op de liquiditeit

De liquiditeit op de akkerbouwbedrijven is in het groeiseizoen altijd erg laag. De producten zijn verkocht en afgeleverd. Er is veel geïnvesteerd in de teelt. Mogelijk zijn of worden ook andere grote investeringen gedaan, grond aangekocht of een schuur gebouwd. Investeringen doen een grote aanslag op de liquiditeit. Dit knelt vaak in het groeiseizoen.

Minder agrarische kennis bij banken

In het verleden deden de banken nooit moeilijk om ­tijdens het groeiseizoen een tijdelijk krediet te verstrekken om het tekort aan te vullen. Banken moeten grotere buffers opbouwen en de cultuur bij de bank is om steeds minder risico te financieren bij klanten.

Daarnaast is ­bekend dat bij banken steeds minder agrarische kennis aanwezig is. Medewerkers begrijpen niet dat bij een gezond boerenbedrijf voor een korte periode geld nodig kan zijn om te komen tot een goed bedrijfsresultaat. Dit zal de komende jaren steeds meer gaan knellen.

[([002_rb-image-2700968.jpeg]:inzetgroot)]

Peenoogst in Ursem (N.-H.). De saldo’s van 2015 zijn beter dan verwacht. Foto: Wick Natzijl

Grote problemen zonder financiering

Lange aanvraagprocedures of nog erger: het weigeren van financieringen tijdens het groeiseizoen kan tot grote problemen leiden en een rem zetten op investeringen tijdens het groeiseizoen om de teelt optimaal in te kunnen vullen.

Financiële ruimte begint bij liquiditeitsbegroting

Nu het ernaar uitziet dat de saldo’s over 2015 ­beter zullen worden, geeft dat ook wat meer financiële ruimte. Het begint uiteraard bij het opstellen van een goede liquiditeitsbegroting. De saldo’s bieden dit jaar meer perspectief en dat maakt de financiële positie gunstiger.

Met een wijs uitgavebeleid ontstaat het perspectief om het groeiseizoen zonder extra hulp van de bank door te komen. Uw onderhandelingspositie bij eventuele financiering van andere grote investeringen waarvoor u de bank nodig hebt, is dan een stuk steviger. Immers, nu hebt u ook wat te bieden én u bent tijdens het groeiseizoen niet afhankelijk van de bank.

Actie help-de-akkerbouwer-het-groeiseizoen-door

De bank denkt steeds minder met u mee, agrarische kennis ontbreekt simpelweg. Banken zijn volledig gericht op hun eigen winstmaximalisatie en niet op de actie help-de-akkerbouwer-het-groeiseizoen-door.

De voorbereiding voor uw groeiseizoen begint nú al met het opstellen van een goede liquiditeitsbegroting, het maken van plannen voor investeringen en de onderhandeling met uw financiers.

Beheer
WP Admin