Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

Hoge opbrengstprijzen stuwen saldo’s varkenshouderij

De goede opbrengsten zorgen ervoor dat het saldo in de vleesvarkenshouderij in januari met € 16.636 € 10.000 hoger lag dan een jaar eerder.

Dit blijkt uit cijfers van Agrimatie. De vleesvarkensprijzen waren in januari 37% hoger dan een jaar eerder, al lag het niveau wel iets lager dan eind 2019. Tegenover de gestegen opbrengsten staan lagere voerkosten, circa € 3.000 minder dan in januari vorig jaar. De lagere voerkosten zijn mede het gevolg van de Afrikaanse varkenspest in China; daar is de vraag naar met name soja sterk gedaald.

Agrimatie verwacht de komende maanden stabiele tot licht dalende prijzen voor tarwe.

Voorschrijdend twaalfmaandensaldo

Sinds mei 2019 ligt het voorschrijdend twaalfmaandensaldo boven het langjarig gemiddelde van € 155.177. Voor januari is het voortschrijdend saldo berekend op € 227.873, een niveau dat de laatste tien jaar niet behaald werd.

Zeugenhouderij

Het hoge prijsniveau voor de vleesvarkens werkt ook door op de zeugenhouderij. Het saldo in januari is met € 86.996 ruim het viervoudige ten opzichte van een jaar eerder. De biggenprijs van € 76 is een verdubbeling in vergelijking met januari 2019. Gekoppeld aan de biggenprijzen hebben zeugenhouders wel te maken met duurdere opfokzeugen. De voerkosten bedroegen € 43.171, ruim € 2.100 minder dan een jaar geleden. Het voortschrijdend twaalfmaandensaldo bedraagt met € 726.780 ruim het dubbele van het langjarig gemiddelde. Agrimatie rekent met standaardbedrijven met 2.300 varkens en 800 zeugen.