AlgemeenNieuws

Hogan: nationale steun binnen bestaande regels

Brussel – Europees landbouwcommissaris Phil Hogan wil de ruimte die lidstaten hebben om zelf steun te geven aan hun ondernemers niet verruimen.

Maar hij is wel bereid de lidstaten hulp aan te bieden om binnen de bestaande regels extra geld te geven naast het geld dat vanuit Brussel komt.

Een woordvoerder van Hogan zegt dat Hogan twee signalen afgeeft:  lidstaten mogen het bedrag dat ze vanuit Europa krijgen vanuit hun eigen begroting verhogen,  maar dat kan alleen binnen de regels die daar al voor gelden. Er is voor de lidstaten geen extra ruimte, benadrukt de woordvoerder.

Steun maximaal €15.000 per drie jaar

Volgens de bestaande regels voor staatssteun in de landbouw kan een lidstaat in een periode van drie jaar maximaal €15.000 steun per ondernemer geven. Bij de steun geldt een aantal voorwaarden, onder ander dat de steun niet gerelateerd mag zijn aan de prijs of de productie van landbouwproducten.

Staatssecretaris Dijksma heeft in het overleg met de andere landbouwministers duidelijk gemaakt dat zij er niet voor is dat lidstaten hun eigen boeren extra steun geven,  buiten de de bestaande regels. Dat zou volgens haar het ongelijk speelveld alleen maar vergroten. Dijksma werd vorige week  in een door de VVD en SGP ingediende motie door de Tweede Kamer opgeroepen ervoor zorg te dragen dat lidstaten hun eigen boeren niet bevoordelen ten opzichte van andere boeren.

Beheer
WP Admin