Foto: Herber Wiggerman RundveeNieuws

Hof ontslaat Bel van betalen € 50 miljoen melkgeld

Met een juridische draai ontslaat het Hof in Den Haag Bel Leerdammer van de plicht om miljoenen achterstallig melkgeld te betalen.

Bel Leerdammer hoeft de leveranciers geen achterstallig melkgeld te betalen over de periode van 2010 tot 2015 en kan zich daardoor zo’n € 50 mijoen besparen. Dit volgt uit de uitspraak in hoger beroep van het Gerechtshof in Den Haag. Deze uitspraak staat haaks op een eerdere uitspraak van de rechtbank in Dordrecht.

Teleurstellend en onbegrijpelijk

Advocaat Dinant te Biesebeek, die een groep van zo’n 475 ontevreden leveranciers en ex-leveranciers bijstaat, noemt de jongste uitspraak teleurstellend en ook onbegrijpelijk. Naar het oordeel van Te Biesebeek is de uitspraak ondeugdelijk door het hof gemotiveerd. De rechtbank in Dordrecht oordeelde dat het ledengeld van referentiebedrijven wel bij het melkgeld moest worden gerekend en motiveerde dat utgebreid. Het Hof in Den Haag vindt van niet en gaat mee in de stelling van Bel Leerdammer dat eerdere uitspraken van hun manager melkaanvoer over het ledengeld op een vergissing waren gebaseerd.

Gang naar de Hoge Raad

Te Biesebeek mist de onderbouwing bij deze ommezwaai en heeft – juist omdat dit zo’n cruciaal punt betreft – een cassatie-advocaat in de arm genomen. “Een ommezwaar op zo’n cruciaal onderdeel moet naar mijn oordeel goed worden gemotiveerd. Dat is het niet. Ook is de uitspraak intern tegenstrijdig. Daarom overweegt hij, in overleg met de boeren, een gang naar de Hoge Raad. Royal Bel Leerdammer is tevreden met de uitspraak. Dit geeft het bedrijf aan in een korte reactie.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief zuivelmarkt en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.
Beheer
WP Admin