Bodemverdichting. - Foto: Theo Galama AkkerbouwVideo

Hoe pakken boer en loonwerker bodemverdichting aan?

Akkerbouwers en loonwerkers ondervinden op 50% van de percelen in Noord-Nederland last van bodemverdichting, blijkt uit onderzoek. Dit uit zich in beperking van productie, waterberging en nutriëntenbenutting.

Om bodemverdichting te tackelen is het Project Bodemverdichting Friesland gestart. In de praktijk verschillen de oplossingen voor bodemverdichting per perceel en vergen ze maatwerk.

Meer lezen over bodemgezondheid? Ga naar het praktijkthema

Beheer
WP Admin