Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

HLB De Groene Vlieg naar Campus Dronten

Laboratorium de Groene Vlieg Bio Diagnostics, deel van onderzoeksinstituut HLB groep, is verhuisd naar het Aeres Bedrijven Centrum in Dronten. De verhuizing is een bekrachtiging van de samenwerking met CAH Vilentum.

De betrokken partijen werken zo nog nauwer samen op het gebied van onder meer product- en kennisontwikkeling, onderzoek en het gebruik van faciliteiten.

CAH Vilentum wil in het kader van het praktijkleren van de hogeschool intensiever samenwerken met het werkveld, onder meer door de samenwerking met HLB. Studenten, bijvoorbeeld van de studies Tuin- en akkerbouw, Toegepaste biologie en Bedrijfskunde & agribusiness, gaan opdrachten en onderzoeken uitvoeren voor HLB. HLB wil in de buurt van de hogeschool demovelden aanleggen met studenten.

Precisielandbouw

Ook op onderzoeksgebied wordt samengewerkt. Dit gebeurt in de lectoraten Precisielandbouw, Beweiding, Duurzaam bodembeheer, Ondernemerschap, Vitale agribusiness en Aardappelketen & Sectorinnovatie. CAH Vilentum verrijkt het studieprogramma met actuele kennis- en onderzoekservaringen. Door de samenwerking moet het kennisniveau van zowel HLB en CAH Vilentum toenemen.

Beheer
WP Admin