Het plaatsspecifiek in gehaltes toedienen van drijfmest via het NIR-systeem.<em><br />Foto: Michel Velderman</em> AlgemeenOpinie

‘Hightech revolutie toepassing drijfmest’

Drijfmest toedienen als kunstmest; het kan en de praktijk schreeuwt erom.

Een innovatie moet technisch levensvatbaar zijn, en ook economisch. Pas als het dat allebei is, mag je het succesvol noemen. De NIR (Nabij Infra Rood)-spectroscopie voor de ‘real time’ analyse van drijfmest aan boord van bemesters, lijkt aan beide voorwaarden te voldoen. Mogelijk zelfs een revolutie in de toepassing van dierlijke mest.

Na een paar jaar testen is er geen twijfel meer: NIR-technologie werkt prima in de praktijk. Drijfmest ter plekke doseren in pure stikstof, fosfaat of kali kan nu in kilogrammen per hectare nauwkeurig, eventueel tegelijk aangevuld met vloeibare kunstmest.

Exact bemesten tot aan fosfaatnorm

Economisch is de tijd er meer dan ooit rijp voor. In potentie kan met NIR elke vierkante meter gras of bouwland exact tot aan de fosfaat- of nitraatnorm worden bemest. Het zal in eerste instantie zorgen voor meer afzetmogelijkheden dankzij een betere benutting en herplaatsing van drijfmest, dunne fractie en producten als digestaat.

Een techniek die sectoren verbindt

Exact doseren van drijfmest helpt veehouders enorm bij het invullen van de mineralenkringloop, de verplichte KringloopWijzer. En om hun drijfmest af te zetten tegen de algemene forfaitaire bemestingsnormen. De akkerbouwer weet tot op de vierkante meter hoeveel fosfaat, kali en nitraat hij ontvangt. De nauwkeurigheid van het aanwenden kan zelfs groter zijn dan bij korrelkunstmeststrooiers. Wanneer dit wordt bereikt, zal de interesse van akkerbouwers fors toenemen. Een techniek die sectoren verbindt, hoe mooi is dat?

Te mooi om waar te zijn?

Te mooi om waar te zijn, indien een aantal zaken niet wordt opgepakt. Verschillende fabrikanten zijn bezig met de (door)ontwikkeling van NIR-sys­temen. Vrijwel iedereen heeft zijn eigen sensoren, zijn eigen ijklijnen en soms eigen software om de data te verwerken. Dat vormt onder meer een bottleneck bij de vertaalslag tussen meten en teeltmaatregelen. Daar wordt weliswaar druk aan gewerkt, maar dat is een van de grootste uitdagingen.

Bekijk ook de fotoreportage: Van drijfmest tot mineralenconcentraat.

Beheer
WP Admin