Hester Maij - Foto: Misset AlgemeenNieuws

Hester Maij op eigen verzoek uit commissie-Remkes

Hester Maij, oud-gedeputeerde in Overijssel en huidig directeur Corporate Affairs bij FrieslandCampina, is per 1 januari jl. op eigen verzoek uit de commissie-Remkes gegaan, meldt ze. Als haar opvolger is de vroegere Gelders gedeputeerde Jan Jacob van Dijk benoemd.

Maij stelt dat ze het zuiverder vindt om, nu ze bij FrieslandCampina werkt en sinds kort ook actief is in de Nederlandse Zuivel Organisatie, puur vanuit de zuivel actief te zijn en vandaar signalen af te geven. Ze wilde geen 2 petten op hebben. Daarbij hebben de spelers in de agrarische sector afgesproken dat alle zaken die met stikstof te maken hebben, worden overgelaten aan het Landbouw Collectief, zo brengt ze in herinnering.

Ver van de praktijk

Maij heeft in haar laatste werkdagen bij het Adviescollege stikstofproblematiek, zoals de commissie-Remkes officieel heet, nog wel meegewerkt aan de totstandkoming van 2 korte-termijnadviezen; 1 over beweiding en 1 over bemesting. Aan de langetermijnadviezen heeft ze echter niet meer meegewerkt. “Ik vind die adviezen trouwens toch al heel theoretisch en ver van de praktijk afstaan”, zegt ze. “De uitvoering van te nemen maatregelen moet beter kunnen. Dat vind ik trouwens al 8 jaar zo.”

Beheer
WP Admin