AkkerbouwOpinie

Help! Waar blijven de jonge boeren?

De landbouw in Australië vergrijst in hoog tempo.

Na de wereldoorlogen was er voor de militairen die de oorlog overleefd hadden, bij terugkeer in Australië amper werk en weinig toekomst. Er was geen wederopbouw, zoals in Europa. Daarom gaf de regering hun gratis een stuk grond van een vierkante mijl (420 hectare) De tweede generatie, die tijdens de geboortegolf tussen 1945 en 1950 geboren is, had dikwijls weinig andere keus dan de boerderij van hun ouders over te nemen. Deze generatie komt nu snel aan hun pensioen toe.

Volgens de laatste berichten is maar 10 procent van de boeren jonger dan 35 jaar. De gemiddelde leeftijd van de Australische boer is 57 jaar. Zes jaar geleden was dit nog 53 jaar. Het is niet moeilijk om uit te rekenen dat over vijf jaar de gemiddelde leeftijd van de boeren hier over de 60 jaar is. Als het zo doorgaat, verwacht ik dat er over 25 jaar nog maar weinig boeren over zijn. De tijdschriften staan vol met te koop aangeboden boerderijen. Het probleem is dat de meeste buren ook de leeftijd van de sterken bereikt hebben en geen interesse hebben om nog uit te breiden. Of, als er een jongere boer in de buurt is, kijkt die meestal nog op de bodem van zijn geldkist en kan daarom nog geen grond aankopen. Ofschoon de gemiddelde winst per bedrijf zeker niet slecht is.

Bemoeizieke Nederlandse overheid

Het verwondert mij dat er in Nederland nog zo veel boeren willen doorgaan of uitbreiden, met al de beperkingen en bemoeienissen van de overheid. Het verwondert mij ook dat velen in Nederland nog steeds zoveel energie en kapitaal in de landbouw steken, terwijl zij in een paar jaar tijd veel verder zouden komen als ze zich met die tijd en dat geld zouden richten op zaken buiten Nederland.

Voor snel geld de mijnen in

De meeste jongeren hier gaan na de lagere school naar de stad of aan de kust verder studeren (en feestvieren). Na een paar jaar van het stadsleven genoten te hebben, zoeken velen liever een baantje in de bewoonde wereld dan dat ze teruggaan naar de boerderij. Degenen die snel veel geld willen verdienen, gaan het binnenland in om een aantal jaren bij de mijnen te werken.

Grote grondaankopers

Het is niet verwonderlijk dat de grote grondaankopers behalve de mijnen de ( buitenlandse) investeerders en banken zijn. Deze investeerders verhuren de grond of gaan voor eigen rekening boeren. De standaard huuropbrengst is omstreeks 5 tot 6 procent van de waarde van de grond. Dat betekent in de praktijk prijzen van €100 per hectare voor de goede grond.

Deze eeuw kon al met al wel eens het uitsterven van de zelfstandige boer betekenen.

Beheer
WP Admin