AlgemeenNieuws

‘Hek tegen wild mag niet’

Arnhem – In en rond de Veluwse bossen verschijnen steeds meer hekken om grofwild tegen te houden.

Veel van die hekken mogen niet worden geplaatst. De provincie Gelderland wil dat gemeenten en Rijk hierop gaan controleren. Verantwoordelijk gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: “Beperken van wildschade gebeurt door beheer van de aantallen herten, reeën en zwijnen. Het plaatsen van hekken is wat de provincie betreft slechts een laatste middel om schade te voorkomen.” De provincie constateert dat grondbezitters de dieren in toenemende mate de weg versperren door de bouw van hekken, poorten en roosters. Maar het is in de flora- en faunawet verboden om leefgebied van beschermde dieren zoals edelherten zomaar te verstoren. Daarvoor is een ontheffing nodig, die in veel gevallen niet is verleend volgens Van Dijk.

De provincie is verantwoordelijk voor het natuurbeleid en wil zo min mogelijk wildrasters op de Veluwe. Van Dijk stelt dat de aantallen dieren in de hand worden gehouden door afschot. Wie desondanks toch schade lijdt, kan bij het Faunafonds aankloppen voor een schadevergoeding.

Beheer
WP Admin