Foto: ANP RundveeNieuws

Heffing melkgeitenhouderij verdubbeld

De heffing voor melkgeitenhouders is per 1 januari verhoogd van € 0,0006 naar € 0,0012 per kilo melk, een verdubbeling dus.

De heffing voor verwerkers is verdubbeld van € 0,0002 naar € 0,0004 per kilo melk. Dat meldt het Platform Melkgeitenhouderij.

Database voor antibioticamonitoring

Het geld wordt besteed aan het bouwen van een database voor antibioticamonitoring. Blijkt lopende het jaar minder geld nodig, dan wordt gekeken hoe het geld weer terug kan naar de bedrijven.

Duurzame Geiten Zuivelketen

Het Platform verwacht dit jaar ruim € 537.000 uit te geven, waarbij het meeste geld wordt besteed onder de noemers van de Duurzame Geiten Zuivelketen (bijna € 202.000) en de versnellingsagenda verduurzaming (krap € 165.000).

De geitenhouders dragen € 408.000 bij, de verwerkers € 104.000. Vervolgens resteert een tekort van € 25.000.

Beheer
WP Admin