Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat . - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Harbers: waterdoel in 2027 onhaalbaar

Het doel om in 2027 overal de kwaliteit van het oppervlaktewater te laten voldoen aan de Europese regels, is niet haalbaar. Dat schrijft minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

Zelfs de ingrijpende maatregelen die landbouwminister Henk Staghouwer aankondigt in het 7e actieprogramma bij de Nitraatrichtlijn, zorgen er niet voor dat de waterkwaliteit in alle opzichten aan de Europese eisen voldoet. Minister Harbers zegt dat de Europese regels toestaan dat Nederland nog niet in 2027 de doelen haalt. Maatregelen die tot 2027 worden genomen, zullen hun uitwerking hebben in de periode na 2027.

€ 25 miljard

Het kabinet heeft € 25 miljard uitgetrokken voor de transitie van het landelijk gebeid, gericht op de vermindering van de stikstofbelasting in de natuur en onder andere de peilverhoging in natuur- en veenweidegebieden.

Extensivering landbouw

Extensivering van de landbouw moet bijdragen aan vermindering van de stikstof- en fosforbelasting van het oppervlaktewater, aldus Harbers. Uit het transitiefonds wordt € 811 miljoen ingezet voor herstel van beekdalen op zandgronden. Harbers verwacht dat daarmee de uitspoeling voor stikstof en fosfor op zandgronden fors afneemt. In de stroomgebiedbeheerplannen worden aanvullende maatregelen uitgewerkt.

Vergunningverlening landelijk niet op slot

Harbers verwacht niet dat de vergunningverlening landelijk op slot gaat als gevolg van kwaliteitsverslechtering van beschermd oppervlaktewater. De minister zegt dat er nationaal wel ingrijpende gevolgen kunnen zijn voor afzonderlijke projecten en besluiten, maar het risico dat allerlei ontwikkelingen generiek op slot gaan, acht de minister minder groot dan het geval was bij het Programma Aanpak Stikstof.

Reacties

  1. Het is ook niet zo dat de waterkwaliteit in 2027 overal aan het gestelde niveau moet voldoen.
    Wél dat alle maatregelen genomen moeten zijn die daartoe moeten gaan leiden.

    1. Welke maatregelen gaan we dan nemen @verstraten? Grote dammen bouwen op de grens zodat er geen water met een te hoog nitraat gehalte vanuit het buitenland Nederland binnenloopt?

Beheer
WP Admin