<em>Foto: Henk Riswick</em> AlgemeenNieuws

Handelsdeal Mercosur bedreiging vleescomplex EU

De EU onderhandelt met het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur over een handelsdeal. De vleessector in de EU vreest meer Braziliaanse en Argentijnse concurrentie.

De Europese Commissie en het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur wisselen deze week voorstellen voor meer markttoegang uit.

De landbouwlobby in de EU is bezorgd. De inzet van Mercosur is dan ook duidelijk gericht op het vergroten van de markttoegang voor agrarische producten en dan vooral vlees.’

Veel import

Mercosur bestaat uit Argentinië, Brazilië, Uruguay, Paraguay en Venezuela. Cijfers van de Europese Commissie laten zien dat de EU veel meer agrarische producten importeert uit deze landen dan andersom het geval is. In 2015 importeerde de EU voor ruim €20 miljard aan agrarische producten uit Mercosur. Agrarische exporten maakten 47% uit van alle exporten van Mercosur naar de EU. Andersom exporteerde de EU “slechts” voor €2,2 miljard aan agrarische producten naar Mercosur.

Siemen van Berkum van LEI Wageningen UR concludeert dat de meeste defensieve belangen van de EU liggen in het vleescomplex. De importtarieven die gebaseerd zijn op de productiewaarde zijn in Zuid-Amerika nog wat hoger dan in de EU. Maar de EU kent veel specifieke tarieven die bijvoorbeeld gelden voor het achterstuk van een varken of kippenvleugels.

De EU heeft volgens Van Berkum waarschijnlijk niet veel te vrezen op het gebied van varkensvlees. Van de Mercosur-landen is alleen Brazilië een serieuze exporteur van varkensvlees en het land is op de wereldmarkt niet zo concurrerend. Bovendien weert de EU varkensvlees dat is geproduceerd met groeihormoon ractopamine.

Ractopaminevrije productie

Brazilië beweert ractopaminevrij te produceren maar bij inspecties vond de EU toch herhaaldelijk residu van het hormoon. Inmiddels verkoopt Brazilië wel officieel ractopaminevrij varkensvlees in Rusland. Als ze aantoonbaar zonder ractopamine varkensvlees kunnen produceren, kan een beperkt Braziliaans volume naar de EU komen, denkt Van Berkum.

Het land is wel zeer concurrerend op het gebied van kippenvlees en met Argentinië op het gebied van rundvlees. De import van kippenvlees wordt gefrustreerd door hoge importtarieven. De EU heeft wel een tariefvrij importquotum ingesteld, waarvan Brazilië 417.000 ton invult en Thailand een kleiner deel. Brazilië zal zeker koersen op een groter importtarief.

Van Berkum verwacht dat de vleesindustrie in de EU dierenwelzijn als argument zal aandragen om kippenvlees uit Zuid-Amerika te blijven weren. Hij twijfelt of het succes zal hebben, omdat dierenwelzijn een rekbaar begrip is dat daarom buiten handelsdeals gehouden wordt. Bovendien verschillen de regels van Brazilië niet veel van de Europese. “De vleesindustrie in de EU zal hard moeten maken dat de regels in de praktijk niet worden nageleefd.”

MKZ-maatregelen

De Braziliaanse export van rundvlees wordt ook gefrustreerd door importtarieven maar ook door strenge MKZ-maatregelen die de EU heeft ingesteld. Brazilië mag alleen rundvlees uit MKZ-vrije zones direct exporteren. Runderen uit regio’s met MKZ moeten langer in quarantaine blijven voordat ze kunnen worden geslacht voor de export naar de EU. Sinds deze regel is ingevoerd is de Braziliaanse rundvleesexport naar de EU gehalveerd tot 150.000 ton.

Andersom frustreert Brazilië de Europese export van rund- en kalfsvlees. Een importverbod vanwege BSE is officieel ingetrokken maar Braziliaanse inspecteurs moeten slachthuizen nog wel inspecteren voordat ze naar Brazilië mogen exporteren. Brazilië stelt echter dat haar veterinaire diensten overbelast zijn en dus niemand op bezoek kan komen. De facto ligt de import dus nog stil.

Van Berkum is resumerend niet verbaasd dat de vleesindustrie bezorgd is. “De EU heeft net een deal gesloten met Canada, met daarin grotere importquota voor vlees. Bovendien spreekt de EU ook met de VS over een vrijhandelsverdrag. De angst is dat steeds opnieuw de agrarische belangen worden uitgeruild voor industriële belangen.”

Beheer
WP Admin