Runderen stoten veel methaangas uit.<br /><em>Foto: Ronald Hissink</em> AlgemeenNieuws

‘Halvering veestapel niet genoeg’

Om de doelstellingen van het klimaatbeleid te halen, is een halvering van de veestapel in Nederland nog niet eens genoeg. Er is nog veel meer nodig. Dat zei Pier Vellenga van Wageningen UR en VU Amsterdam zaterdag op een bijeenkomst in de Amsterdamse Rode Hoed.

Vellenga is een van de bekendste klimaatwetenschappers in Nederland en hij is uiterst kritisch over de bijdrage van de landbouw aan de klimaatverandering.

“Alle aandacht gaat naar de energiesector, maar de opgave daarvoor is een eitje.” Hij doelt op de snelle ontwikkelingen op het gebied van wind- en zonne-energie, en stelt vast dat de sector fossiele energie in een crisis verkeert. Maar voor de landbouw, volgens hem goed voor 20% tot 40% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen, ligt dat anders.

‘Veehouderij is vastgelopen systeem’

Vooral de uitstoot van de veehouderij is een probleem. “De veehouderij is een volledig vastgelopen systeem”, aldus Vellenga.

Met name runderen stoten enorme hoeveelheden methaangas uit.

Een andere grote bron van kooldioxide zijn bodems. Slecht bodembeheer leidt tot oxidatie van opgeslagen koolstof. Dit is een groot gevaar, volgens Vellenga, want in de bodems zit twee keer zoveel koolstof als in de atmosfeer zelf.

‘Klimaateffecten doorrekenen in vleesprijs’

De weg van intensiveren en efficiënter maken van de productie is volgens Vellenga niet de juiste. “Meer van hetzelfde is juist niet de oplossing.” Hij vindt dat de klimaateffecten van vlees in de prijs doorgerekend zouden moeten worden. “Plantaardig eiwit vraagt maar een kwart van de ruimte die dierlijk eiwit vraagt, genereert maar een kwart van de broeikasgasuitstoot en gebruikt maar 3% van de hoeveelheid water die nodig is voor de productie van dierlijk eiwit.”

Meer lezen over bodemgezondheid? Ga naar het praktijkthema