AkkerbouwOpinie

Grote verschillen in aardappelpools

Poolbeheerders hebben de balans opgemaakt over oogstjaar 2014. Deze weken maken ze bekend hoe ze de poolaardappelen van vorig jaar verkocht hebben.Duidelijk wordt nu of wel of niet de juiste accenten in in de verkoopperiode zijn gezet.

Zoals was te verwachten, hebben ook de poolaardappelen als gevolg van de overvloedige oogst 2014 bedroevend weinig opgebracht. Tegelijk zien we dat de fritesaardappelpools tot zover hoger uitkomen dan de gemiddelde beursprijs van €2,90 per 100 kilo. In dit licht bezien hebben de poolcommissies hun werk goed hebben gedaan.

Maar de verschillen tussen de ene en de andere pool zijn groot. Waar die van Nedato maar net boven het beursgemiddelde noteert, meldt de Flevopool meer dan het dubbele van de beursnotering. Dat komt neer op een opbrengstverschil van €1.500 tot 2.000 per hectare. Dat is een groot verschil.

Over hoe alle pools zich qua voorwaarden en verkoopresultaat tot elkaar verhouden zijn op dit moment nog geen harde uitspraken te doen. Daarvoor verschillen de wijze waarop poolbeheerders hun resultaten presenteren te veel. Nu komt er de neiging bij om de bittere pil te vergulden. Daar is misschien iets voor te zeggen; uiteindelijk draait het om het totaal aan contractvormen waaronder een teler zijn oogst heeft verkocht. Maar het laat onverlet dat het voor de individuele teler relevant is om de informatie zo te krijgen dat hij die kan vergelijken met die collega’s die elders leveren. Daarvoor verschijnt op 18 augustus de jaarlijkse Boerderij-aardappelpoolprijzenvergelijking.

Beheer
WP Admin