Foto: Lex Salverda AkkerbouwNieuws

Grote variatie in kwaliteit organische stof

Het koolstofgehalte in de organische stof in Nederlandse bodems laat een enorme spreiding zien. Dit gehalte varieert van 40 tot 65%. Dat blijkt uit een recente analyse van ruim 100.000 grondmonsters door Eurofins Agro.

Sinds eind vorig jaar wordt in BemestingsWijzer niet alleen het totale gehalte organische stof bepaald, maar ook het koolstofgehalte in de organische stof. Het gedrag van een bodem hangt nauw samen met de samenstelling van de organische stof.

Kwaliteit van de organische stof

Naast het totale gehalte is de kwaliteit van de organische stof belangrijk. Hoe groter het aandeel koolstof, hoe stabieler de organische stof. Het totale organischestofgehalte van minerale landbouwgronden (zand en klei) in Nederland is de afgelopen jaren over de hele linie vrij constant gebleven, aldus diverse publicaties (onder andere van Wageningen UR). In de meeste ons omringende landen neemt het organischestofgehalte namelijk duidelijk af, meldt Eurofins.

Exacte vaststelling koolstofgehalte

Sinds 2 jaar meet Eurofins Agro voor BemestingsWijzer zowel de totale hoeveelheid organische stof als het koolstofgehalte. Dankzij die nieuwe bepaling hoeft Eurofins niet langer te werken met een aanname van 50% of 58% koolstof, maar wordt voor ieder (deel)perceel exact vastgesteld wat het koolstofgehalte is.

Beheer
WP Admin