AkkerbouwNieuws

Grote oogsten zetten druk op prijspeil suikermarkt

Brussel – De internationale suikernoteringen staan onder druk vanwege positieve oogstverwachtingen in combinatie met de relatief al grote wereldvoorraden suiker.

Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) naar aanleiding van de jongste bijeenkomst van het Begeleidingscomité Suiker van de Europese Commissie. De kwaliteit van het suikerriet in Brazilië is minder dan in het vorige seizoen. Er wordt een oogst verwacht van 600 à 640 miljoen ton suikerriet, waarvan 55 procent zal worden verwerkt tot ethanol. Voor Thailand verwachten analisten echter een recordoogst, van 11 miljoen ton. Daarvan is 7,9 miljoen beschikbaar voor export. Ook Mexico (6,5 miljoen ton) en Pakistan (6,5 miljoen ton – hier is een afname geweest van het katoenareaal ten gunste van suiker) verwachten een zeer goede suikeroogst.

Daarnaast zijn de valuta’s in een aantal suiker producerende landen, met name India, Thailand en Brazilië, in waarde gedaald zodat de export goedkoper wordt. Ook dit drukt op het wereldwijd prijspeil. RVO.nl signaleert geruchten dat India een transportsubsidie of exportrestitutie gaat toekennen om zodoende grote hoeveelheden suiker te kunnen gaan exporteren. In Brazilië is tekort aan neerslag in Brazilië en China blijft aanzienlijke hoeveelheden suiker aankopen. Die factoren zorgen voor wat ondersteuning van de suikerprijzen. Op termijn blijft er niettemin druk. De toonaangevende analysebureaus in de suikersector, zoals ISO, Kingsman, Czarnikow en F.O. Light voorzien alle een overschot ruwe suiker aan het einde van het lopende oogstjaar, van 2 tot 4,7 miljoen ton. De productie à 178,8 tot 182,1 miljoen ton, is wederom groter dan het verbruik dat geraamd wordt op 174,1 tot 179,8 miljoen ton.

Meer informatie over de prijzen van suiker vind je in

Boerderij Marktprijzen