Foto: Frank Uijlenbroek AkkerbouwNieuws

Grote infectiewaarde cercospora

De druk van bladschimmels in suikerbieten is in heel Nederland hoog. Dat blijkt uit het Bieten Advies Systeem van het IRS.

Op 3 meetpunten na is de ziektedruk overal matig, hoog of zeer hoog. De cercospora-druk is vooral in het Noorden, Westen en Zuidwesten zeer hoog. In de Veenkoloniën is deze hoog tot tot zeer hoog en in Gelderland, Limburg en Oost-Brabant matig tot hoog.

Wat stemphylium betreft geldt voor Friesland, Noord-Holland, Flevoland en West-Nederland een zeer hoge infectiewaarde. Naarmate men oostelijker gaat, daalt de infectiewaarde. Tegen de Duitse grens is deze matig tot laag.

Sensoren in het microklimaat

Om de weersomstandigheden zo specifiek mogelijk in beeld te brengen heeft Suiker Unie op 150 bietenpercelen in Nederland sensoren in het microklimaat geplaatst. Deze sensoren meten gedurende de dag de temperatuur en luchtvochtigheid in het gewas, waarna een infectiewaarde per dag wordt berekend op basis van de IRS-modellen. Op basis van weersomstandigheden berekenen de modellen de kans dat een bladschimmel een blad zal infecteren. Voor cercospora zijn deze infectiewaarden anders dan voor stemphylium. IRS adviseert telers de bieten goed te blijven monitoren en indien nodig te beschermen met een bietenfungicide.

Beheer
WP Admin