AlgemeenNieuws

Grootmachten vragen om steun in EU

Berlijn – De grootmachten Duitsland, Polen en Frankrijk willen dat de Europese Unie volgende week maandag met een concreet maatregelenpakket komt dat varkenshouders en melkveehouders op korte termijn soelaas biedt.

De Duitse, Franse en Poolse landbouwministers Christian Schmidt, Stephane Le Foll en Marek Sawicki hebben dat maandagmiddag op een gemeenschappelijke persconferentie in Berlijn gezegd.

Hoeveel geld zij beschikbaar willen stellen voor de sectoren, hebben ze niet gezegd.

Gezamenlijke inzet

De drie landbouwministers hebben ter voorbereiding op de ingelaste vergadering van Europese landbouwministers van volgende week maandag geprobeerd tot een gezamenlijke inzet te komen. Frankrijk, Polen en Duitsland leggen binnen de raad van landbouwministers groot gewicht in de schaal.

Schmidt stelde vast dat veel boeren onder kostprijs produceren en dat ze inmiddels te weinig liquiditeit hebben om normale betalingen te verrichten. De ministers bepleiten versterkte exportbevordering en de openstelling van private opslag. Ze vragen bovendien om vereenvoudiging van de vaststelling van de toeslagrechten en versnelde uitbetaling daarvan. Le Foll bepleitte hogere interventieprijzen, maar Schmidt wil daar niet aan. Ook de Spaanse minister heeft maandag een tijdelijke een uitzonderlijke verhoging van de interventieprijzen bepleit. Le Foll bepleitte ook een prijsmechanisme om te grote prijsschommelingen te dempen.

Polen wil extra  steun

Polen wil extra steun vanwege de oogstverliezen door de droogte in Oost-Europa. Bovendien wil Polen meer steun bij de bestrijding van Afrikaanse varkenspest in Litouwen, Letland, Estland en Polen.

In België krijgen melkveehouders een toeslag van 2,7 eurocent per liter melkquotum (voor april 2015). Bedrijven die geen quotum hebben gehad, kunnen van een bijzonder regeling gebruik maken. De Belgische steun komt uit op ongeveer €46 miljoen.

Geld voor Belgische boeren

De Belgische varkensboeren kunnen rekenen op steun van €30 miljoen. Hoe dat bedrag bij de varkenshouders komt, wordt nog uitgewerkt.

Beheer
WP Admin