Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

Groningse akkerbouwers verkennen overstap naar bio

Twaalf Groningse akkerbouwers oriënteren zich op het omschakelen naar biologische landbouw. Dat doen zij op initiatief van provincie Groningen, die het stimuleren van biologische landbouw heeft opgenomen in haar doelstellingen voor de komende jaren.

De twaalf in een biologische productiewijze geïnteresseerde akkerbouwers zijn onlangs voor het eerst bijeen geweest voor de omschakelcursus akkerbouw op SPNA-proefbedrijf Ebelsheerd in Nieuw Beerta. “Twaalf is een mooi aantal, maar het zegt natuurlijk nog niets over het daadwerkelijk aantal omschakelaars in onze provincie”, zegt projectbegeleider Michiel Bus. “Dit zijn langdurige processen waarin ondernemers stapje voor stapje kijken of dit bij ze past. De provincie heeft hierin een faciliterende rol.”

Waarom? “Dit wordt gezien als belangrijke, duurzame ontwikkeling en de provincie ziet ook marktkansen voor de sector.”

‘Dit zijn langdurige processen waarin ondernemers stapje voor stapje kijken of dit bij ze past.’

Telers wilden weten welke gewassen passen bij bio-teeltplan

Op de eerste bijeenkomst van de omschakelcursus is geïnventariseerd welke onderwerpen aan de orde moeten komen. Telers gaven aan meer te willen weten over welke gewassen passen in een biologisch teeltplan. Ook de financiële opbrengsten van deze gewassen is een belangrijk thema, evenals de technieken om onkruid te bestrijden.

Regelgeving en groenbemesters

De tweede helft van de bijeenkomst is Christoffel den Herder van Delphy ingegaan op de regelgeving en het telen van groenbemesters zoals bijvoorbeeld klaver en luzerne als bodemverbeteraar en stikstofbinder.

De komende vier bijeenkomsten worden op biologische locaties binnen en buiten de provincie gehouden.

De provincie verleent haar medewerking aan de demo-velden die op de SPNA-proefboerderijen liggen. Op de open dagen (Nieuw Beerta: 28 juni, Munnekezijl: 7 juli) zijn de demo’s te zien.

Op de open dagen (Nieuw Beerta: 28 juni, Munnekezijl: 7 juli) zijn de demovelden te zien.