Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Groningen stelt subsidies dierenwelzijn beschikbaar

De provincie Groningen stelt een subsidie beschikbaar voor investeringen in duurzaamheid en dierwelzijn door varkens-, pluimvee- en vleeskalverhouders.

De regeling loopt van 1 maart tot en met 1 mei 17:00 uur. Het aan te vragen bedrag is minimaal € 10.000 en maximaal € 100.000 en bedraagt 40% van de investering. Dat betekent dat er een minimale investering van € 25.000 nodig is. De provincie Groningen stelt een totaalbedrag van € 2 miljoen ter beschikking.

Regeling voor varkens

Voor varkensstallen gaat het om investeringen in dichte vloeren voor biggen, vleesvarkens en fokzeugen, met een minimaal dicht oppervlak van 40-50%. Verder vallen een buitenuitloop, daglicht en vrijloop kraamstalinrichting onder de regeling. Ook kan er subsidie aangevraagd worden voor energiebesparende maatregelen en een mestscheidingsinstallatie voor bedrijven waar varkens geheel of gedeeltelijk op stro of zaagsel worden gehouden.

Uitloop bij kippen belangrijk

Voor pluimveehouders is de subsidie aan te vragen voor het aanleggen van een buitenuitloop. Ok energiebesparende maatregelen vallen onder de regeling.

Subsidies voor vleeskalverhouders

Vleeskalverhouders kunnen subsidie aanvragen voor de installatie van een welzijnsvloer met rubber toplaag, meer daglicht in de stal (minimaal 3% van het vloeroppervlak), energiebesparende maatregelen als warmteterugwinning en systemen voor ruwvoerverstrekking. Ook het creëren van een verharde uitloop buiten de stal is subsidiabel.

Beheer
WP Admin