Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Grondvraag- en prijs bepaald door grotere bedrijven

Grotere bedrijven zijn bij uitbreiding van het areaal landbouwgrond in het voordeel omdat zij over het algemeen hogere economische resultaten boeken. Dit meldt Wageningen Economic Research.

De grootste melkvee- en akkerbouwbedrijven hadden tussen 2013 en 2017 gemiddeld een positief economisch jaarresultaat. Deze bedrijven behalen ook per hectare een bovengemiddeld inkomen. Het inkomen van melkveebedrijven is in de periode 2013-2017 uitgekomen op gemiddeld € 1.085 per hectare. Voor akkerbouwbedrijven was dit € 860 euro per hectare.

Gemiddelde jaarlijkse bruto-investeringen

De grootste bedrijven investeren meer in grond dan andere bedrijven. De gemiddelde jaarlijkse bruto-investeringen van de melkvee- en akkerbouwbedrijven zijn ongeveer aan elkaar gelijk. Ruim € 90.000 werd geïnvesteerd. Hiervan werd 30% in grond geïnvesteerd. Alleen de groep grootste bedrijven investeerde hoofdzakelijk grond. In de akkerbouw ging dit jaarlijks om € 232.000. De veehouderij noteerde € 96.000 aan grondaankopen. Vooral deze bedrijven bepalen de vraag naar grond en de grondprijs.

Lees ook: ‘Er is een blijvende interesse in grond’

Beheer
WP Admin