De grondmarkt in Frankrijk maakt na 2 jaar pas op de plaats. – Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Grondprijzen in Frankrijk maken pas op de plaats

Vrije grond op het Franse platteland is vorig jaar verkocht voor gemiddeld €6.200, dat is 1,5% meer dan in 2022.

Voor verpachte of verhuurde onbebouwde grond lag de prijs op €5.120 per hectare, een toename met 1,4%. Het totale aantal transacties daalde met 11,6% naar 330.000 waarbij 697.000 hectare van eigenaar verwisselde, 8,7% minder dan in 2022. Een grote uitzondering vormt grond in wijnstreken met een AOP-erkenning waar grond wordt verkocht voor €135.000 per hectare wat ook 1,5% meer is dan een jaar eerder.

“Na twee jaren van groei maakt de grondmarkt een pas op de plaats,” stelt Safer, de organisatie die die grondmarkt beheert, in haar jaaroverzicht. Maar het aantal verkopen van bebouwde grond, veelal boerderijen, bereikte wel een record niveau “wat de sterke golf aan pensioneringen in de landbouw bevestigt.”

Verstedelijking remt af

Safer constateert ook dat de verstedelijking van landbouwgrond op het Franse platteland sterk aan het afremmen is. Vorig jaar werd slechts 15.000 hectare verkocht om er woningen op te bouwen, 29% minder dan in 2022 en ook het laagste percentage in 30 jaar. De prijs van die percelen daalde door de lagere vraag ook met 12% naar €39.500 per hectare. “Het is waarschijnlijk dat die krimp vooral te maken heeft met het macro-economische klimaat met een hoge inflatie, stijging van de bouwkosten en de rente en verharding van de voorwaarden om leningen te verkrijgen,” aldus Safer.

Reacties

Beheer
WP Admin