AlgemeenAchtergrond

Grondprijs laat zich niet zomaar voorspellen

Twee grote boerenbanken verwachten dat de grondprijs gaat dalen, maar gebeurt dat ook? De prijs is nu gemiddeld rond €55.000 per hectare. Het aanbod van landbouwgrond is beperkt.

Doordat de melkveehouderij als geheel niet meer zo onstuimig zal uitbreiden als in de afgelopen jaren en er meer nadruk komt op een deugdelijke mineralenbalans, zal de grondprijs de komende jaren naar verwachting dalen. Dit zegt Rabobank in het visiebericht ‘Melken in balans’, dat gisteren is gepubliceerd. “Geld dat gaat zitten in fosfaatrechten, kan niet in grond gaan”, concludeert de bank, die rekening houdt met een grondprijsdaling tot 10 procent.

Rabobank is niet de enige bank die een prijsdaling voorspelt. In juni dit jaar concludeerde ABN Amro Economisch Bureau in een sector­update dat de prijsstijging van landbouwgrond afvlakt en dat de grondprijs richting het einde van dit jaar, begin volgend jaar omlaaggaat. De meeste bedrijven hebben hun investeringen wel gedaan en gezien de matige opbrengstprijzen houden ze zich wel even koest, stelde deze bank toen.

Banken verwachten lagere grondprijs, maar gebeurt dat ook?

De twee grootste banken in de agrarische sector roepen dat de grondprijs naar alle waarschijnlijkheid omlaaggaat, maar tot op heden is daar geen sprake van. De gemiddelde grondprijs in Nederland is in het derde kwartaal van dit jaar €54.900 per hectare. Dit is vrijwel gelijk aan de prijs in de drie voorgaande kwartalen. Dit concluderen het Kadaster en LEI Wageningen UR in hun, onlangs gepubliceerde, kwartaalrapportage over de grondmarkt.

Gemiddelde prijs bouwland: €58.900 per hectare

De gemiddelde prijs van bouwland komt in het derde kwartaal van dit jaar uit op €58.900 per hectare. Per saldo is de prijs van bouwland de afgelopen twee jaar nauwelijks veranderd. Grasland brengt in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld €51.100 per hectare op. De waarde is iets gestegen ten opzichte van het kwartaal ervoor.

Rabobank zegt in een toelichting op het visiebericht dat de grondprijsontwikkeling sterk kan verschillen per regio. Zo zullen er gebieden zijn waar de grondprijs onderuitgaat en tegelijkertijd ook gebieden waar de prijs verder gaat stijgen. Toch zegt de kredietverstrekker te verwachten dat de landelijke gemiddelde grondprijs gaat dalen. ABN Amro benadrukte ook dat regionaal de waardeontwikkeling van grond sterk kan verschillen.

Grote regionale prijsverschillen

De grote prijsverschillen per regio zien makelaars in het veld ook, maar van een prijsdaling is volgens deze deskundigen geen sprake. Makelaarsvereniging NVM spreekt van een ‘prijshoudende’ situatie. VBO Makelaar bevestigt dit.

Kunnen we dan misschien iets leren uit het verleden? Ja en nee. Van 2005 tot en met 2008 liep de grondprijs op, vooral doordat boeren toen al inspeelden op de verwachte afschaffing van de melkquotering door grond te kopen. In 2008 en vooral in 2009 klapte de grondhandel in; onder meer een reactie op de economische crisis. Volgens LEI Wageningen UR waren toen alle ingrediënten aanwezig voor een prijsdaling. Dit gebeurde niet. Grond werd juist duurder.

Amper een verband tussen bedrijfsresultaten en grondprijs

Er is ook nauwelijks een verband tussen de bedrijfsuitkomsten en grondprijs. In 2009 gingen de resultaten omlaag, grond werd wel duurder. Momenteel zijn de bedrijfsresultaten ook niet best. Landbouwgrond is nu prijshoudend. Rabo en ABN Amro kunnen nu gelijk hebben, maar voorspellingen komen niet altijd uit. Bewijs hiervan ligt in het verleden.

Meer lezen over agrarisch vastgoed? Check het dossier!

Beheer
WP Admin