Grondgebonden en biologisch bedrijf ook gekort op fosfaatrechten - Foto: Ronald Hissink RundveeNieuws

Grondgebonden en biologisch bedrijf ook gekort op fosfaatrechten

Grondgebonden en biologische melkveehouders worden niet volledig gecompenseerd bij de generieke korting op fosfaatrechten. Er komt geen knelgevallenregeling voor bedrijven die in 2015 fors aan het uitbreiden waren.

Dat blijkt uit de brief van staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken en het wetsvoorstel fosfaatrechten dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Met de invoering van fosfaatrechten wordt de fosfaatproductie van de melkveehouderij begrensd. Boeren mogen in de toekomst alleen melkvee houden als zij over voldoende fosfaatrechten beschikken. Melkveebedrijven krijgen begin 2017 een hoeveelheid fosfaatrechten toegekend op basis van het aantal gehouden koeien op 2 juli 2015, de datum waarop het fosfaatstelsel werd aangekondigd.

Generieke korting dreigt veel hoger te worden

Onderdeel van het stelsel is een generieke korting op de fosfaatproductie in 2018. Van Dam gaf eerder aan tussen de 4 en 8% te korten. Grondgebonden en biologische bedrijven zouden worden gecompenseerd voor deze korting. De exacte omvang van die generieke korting is nu nog niet bekend, die wordt 1 juli 2017 bekendgemaakt. Door de veel hogere overschrijding van het fosfaatplafond dreigt deze korting veel hoger te worden. “Ik streef nog steeds naar maximaal 8%”, schrijft Van Dam nu. Of dat haalbaar is hangt af van verschillende factoren.

Geen knelgevallenregeling

Uit eerdergenoemd wetsvoorstel blijkt ook dat er geen knelgevallenregeling in het fosfaatrechtenstelsel komt voor bedrijven die in 2015 aan het uitbreiden waren. In de wet is geen knelgevallenregeling opgenomen voor recent gestarte bedrijven, die op peildatum 2 juli 2015 aantoonbaar onomkeerbare financieringsverplichtingen zijn aangegaan, of die in verband met uitbreidingsplannen hoofdzakelijk jongvee hadden.

De knelgevallenregeling is zeer beperkt tot alleen een afwijkende fosfaatproductie op de peildatum, als gevolg van buitengewone omstandigheden. Als een boer kan aantonen dat hij minimaal 5% minder melkveefosfaat op zijn bedrijf had dan gebruikelijk door een buitengewone omstandigheid, bijvoorbeeld ziekte, komt hij in aanmerking voor de knelgevallenregeling. Van Dam houdt de regeling heel summier, vanwege gevolgen voor de generieke korting en de juridische houdbaarheid.

Om de fosfaatproductie terug te dringen wordt daarnaast bij handel in rechten bij iedere transactie 10% afgeroomd. Overdracht naar eerste-, tweede-, of derdegraads familie is vrijgesteld van afroming.

Generieke korting intensieve sectoren

Met het wetsvoorstel voor invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij wordt het ook mogelijk om generiek te korten op varkens- en pluimveerechten, mocht de mestproductie in deze sectoren de oorzaak zijn van overschrijding van het nationale mestproductieplafond. Of er generiek gekort gaat worden in de intensieve sectoren, wordt in de loop van 2017 besloten.

De Tweede en Eerste Kamer zullen zich de komende maanden over het wetsvoorstel fosfaatrechten – een aanpassing van de Meststoffenwet – buigen. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2017.

Beheer
WP Admin